Now showing items 21-40 of 3794

  • РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І ВОЛОГОСТІ В СУШАРЦІ ДЕРЕВИНИ 

   Теплов, Д.І.; Теплов, Д.И.; Teplov, D.I.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, А.М.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (ДУІТЗ, 2022)
   На підставі сучасних вимог до сушіння деревини визначені режими сушіння та технологічні режими для їх підтримання. Оскільки в Україні в значної мірі використовуються сушарки, що працюють за допомогою ручного керування, ...
  • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ "TAOS" 

   Теляков, В.С.; Теляков, В.С.; Telyakov, V.S.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ДУІТЗ, 2022)
   Розглядається актуальність організації комбінованих мереж в умовах пандемії та воєнного стану. Описується об'єкт дослідження, під яким виступає приватна компанія з розшуку людей. Розглядаються загальновідомі варіанти ...
  • АНАЛІЗ БАГАТОКОРПУСНОЇ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 

   Капустін, М.М.; Капустин, М.М.; Kapustin, М.М.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, А.М. (ДУІТЗ, 2022)
   З точки зору керування випарну установку цукрового виробництва слід віднести до складних технологічних систем, що характеризуються багатомірністю, нелінійністю, багатозв’язністю, нестаціонарністю, високим рівнем невизначеності, ...
  • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ БУДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ КОМПАНІЇ “PHARMSCRIPT” 

   Вербанов, В.О.; Вербанов, В.О.; Verbanov, V.O.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S.; Боднар, Л.В.; Боднар, Л.В.; Bodnar, L.V. (ДУІТЗ, 2022)
   Робота полягає в виборі варіантів для розробки проекту проектування інформаційної мережі офісу компанії «Pharmscript». Розглядаються переваги використання хмарних сервісів, виконується порівняння сучасних технологій Ethernet ...
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ РАДІОДОСТУПУ 

   Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; Зінченко, Р.М.; Зинченко, Р.М.; Zinchenko, R.M.; Широкіх, Д.Р.; Широких, Д.Р.; Shyrokikh, D.R. (ДУІТЗ, 2022)
   Стаття присвячена підвищенню енергоефективності у стільниковій мережі, в умовах міста та враховуючи особливості антенних систем. Розглядаються питання пропускної здатності та енергетики радіолінії, з метою підвищення якості ...
  • ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯМ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПІРОЛІЗУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

   Бурцев, І.Л.; Бурцев, И.Л.; Burtsev, I.L.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, А.М.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г. (ДУІТЗ, 2022)
   Розглянуто високотемпературну піролізну установку для переробки твердих побутових відходів. Визначено незначне поширення таких установок в Україні і недостатня увага для їх автоматизації. Запропоновано підхід до їх аналізу ...
  • МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОДЕТЕКТОРІВ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ 

   Баркар, О.В.; Баркар, А.В.; Barkar, O.V.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Vikulin, I.M. (ДУІТЗ, 2022)
   Робота полягає у підвищенні ефективності фотодетектора з частотним виходом зібраного на одноперехідному транзисторі в схемі релаксаційного генератора для його використання в цифрових сенсорних мережах. Підтверджено ...
  • БАГАТОШАРОВІ ВИПРОМІНЮЮЧІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ ДЛЯ ВОСП 

   Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (ДУІТЗ, 2022)
   Досліджувались електричні та електролюмінісцентні характеристики світлодіодів на основі багатошарових GaAlAs-гетероструктур, що використовуються у ВОСП, їх деградаційна та радіаційна стійкість. The electrical and ...
  • ОСОБЛИВОСТІ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ ДІОДІВ НА ОСНОВІ GaAsP 

   Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (ДУІТЗ, 2022)
   Досліджувались електронні та електролюмінісцентні характеристики світлодіодів на основі GaAsP, виявлялись фактори, що впливають на їх ефективність та стабільність, досліджувались глибокі рівні у p-n-переходах. The electronic ...
  • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (GMP) В КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Лаврова, Є.О.; Лаврова, Е.О.; Lavrova, Ye.O. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті розглянуто загальну концепцію належної виробничої практики (GMP). Детально занурились в ефективність та переваги впровадження цієї практики тим, хто працює в косметичній промисловості. This article discusses ...
  • КОНТРОЛЬ ОСЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА АВТОШЛЯХАХ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Кирилюк, Є.В.; Кирилюк, Е.В.; Kyryliuk, Ye.V.; Дмитрієва, А.С.; Дмитриева, А.С.; Dmytrieva, A.S. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті розглянуто питання контролю осьового навантаження автомобільного транспорту на автошляхах. У зв’язку з тим, що останнім часом більшість перевізників та власників вантажних автомобілів стикаються з необхідністю ...
  • СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – ЗДОБУВАЧІВ ТЕХНІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

   Сафонова, Є.П.; Сафонова, Е.П.; Safonova, Ye.P.; Сафонова, Н.В.; Сафонова, Н.В.; Safonova, N.V. (ДУІТЗ, 2021)
   Якісний освітній процес під час підготовки іноземних студентів забезпечується важливістю не тільки мовних особливостей комунікації, але й її невербальними складовими, оскільки в межах різних культур вони мають важливе місце ...
  • ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

   Ганєва, Т.І.; Ганева, Т.И.; Hanieva, T.I.; Урсуленко, В.В.; Урсуленко, В.В.; Ursulenko, V.V.; Гладка, Т.О.; Гладка, Т.О.; Hladka, Т.О. (ДУІТЗ, 2021)
   Стаття присвячена проблемі професійної підготовки фахівців з транспортної логістики в системі вищої школи. Обґрунтовано необхідність в профільних фахівців, що володіють не тільки фундаментальними теоретичними знаннями і ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ РАДІОДОСТУПУ 

   Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O.; Разгон, В.В.; Разгон, В.В.; Razgon, V.V.; Дикусар, О.О.; Дикусар, О.О.; Dykusar, О.О. (ДУІТЗ, 2021)
   Стаття присвячена аналізу методів підвищення ефективності стільникової мережі, в умовах міста та враховуючи вплив внутрішньосистемних завад. Розглядаються питання кількісної оцінки цих завад у стільникових мережах радіодоступу. ...
  • ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

   Царьов, Р.Ю.; Царьов, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, L.K.; Митюк, А.В.; Митюк, А.В.; Mytiuk, A.V. (ДУІТЗ, 2021)
   Розглянуто ключові аспекти реалізації проектів у сфері впровадження систем контролю і управління доступом в навчальні заклади. Проведена декомпозиція і формалізація процесу проектування СКУД і продемонстровано, що основною ...
  • МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

   Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Харченко, Л.О.; Харченко, Л.О.; Kharchenko, L.O. (ДУІТЗ, 2021)
   В роботі виконано дослідження основних параметрів WDM лінійних трактів волоконно - оптичних систем передачі (ВОСП) з оптичними підсилювачами (ОП). Результати роботи дозволяють розрахувати максимально допустиму кількість ...
  • ОЦІНКА ЗАТРИМКИ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРОТОКОЛУ SIP В ІР МЕРЕЖІ 

   Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Каюков, С.Л.; Каюков, С.Л.; Kaiukov, S.L.; Слюсаренко, Є.О.; Слюсаренко, Е.О.; Slusarenko, Ye.O. (ДУІТЗ, 2021)
   Сформовані критерії та виконано оцінку показників якості сервісу мережі, зокрема затримки SIP пакетів та часу встановлення SIP з'єднання. Обґрунтовано вибір сценарію ініціалізації SIP сесії. Проведено аналіз засобів зв’язку ...
  • ОЦІНКА ДОВЖИНИ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ СЕКЦІЇ ВОСП З КАМ МОДУЛЯЦІЄЮ 

   Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Конюхов, П.О.; Конюхов, П.О.; Konyuhov, P.O.; Телятник, Д.П.; Телятник, Д.П.; Telyatnik, D.P. (ДУІТЗ, 2021)
   У роботі досліджені характеристики якості каналу когерентної ВОСП OTH OTU3 з модуляцією КАМ-16. Розроблено імітаційну модель MatLab відповідної системи передачі і отримана залежність ймовірності помилки біта від протяжності ...
  • АНАЛІЗ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ВОСП 

   Паламарчук, О.М.; Паламарчук, О.М.; Palamarchuk, О.М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ДУІТЗ, 2021)
   В роботі розглянуто один з основних обмежуючих факторів швидкості передачі та довжини регенераційної ділянки волоконно-оптичної системи передачі, який, на сьогоднішній день, порівняно мало вивчений - це поляризаційна модова ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКА В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Ніколаєв, О.І.; Николаев, А.И.; Nikolaiev, O.I. (ДУІТЗ, 2021)
   Розглядається система масового обслуговування вигляду WB/M/1/K, яка описується розподілом Вейбула. Розроблено імітаційну модель за допомогою пакету Simulink в середовищі Matlab. Отримано відновлення самоподібного трафіку ...