Останні додані

 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Богатирьова, Л.Д.; Богатирева, Л.Д.; Bohatyrova, L.D. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  У статті розглядається вплив пандемії COVID-19 на процес упровадження технологій організації віддаленої роботи як у менеджменті, так і в технічній сфері. COVID-криза розглядається як фактор, що сприяв, прискорив та активізував ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Душина, А.С.; Душина, А.С.; Dushyna, A.S.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Приватне акціонерне товариство "Аудиторська фірма "Аналітик", Державний вищий навчальний заклад "Академія муніципального управління", Національна академія внутрішніх справ, 2018)
  У даній статті проаналізовано діяльність оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», проведено маркетинговий аналіз та визначено маркетингову стратегію оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком». У ході аналізу було ...
 • РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ‘ЯЗКУ 

  Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E.; Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, M.K. (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінки персоналу операторів мобільного зв'язку на основі аналізу існуючих теоретико-методичних засад формування та реалізації ...
 • ВПЛИВ ПОТОЧНОЇ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ GSM-ОПЕРАТОРА НА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ, З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (Маріупольський державний університет, 2017)
  У статті було проведено порівняльний аналіз поточної тарифної політики операторів мобільного зв’язку України, досліджено тарифну політику в умовах появи додаткових сервісів, а також відповідні зміни при визначенні конкурентної ...
 • ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СІМ'Ї ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2019)
  Стаття присвячена проблемі інклюзивної освіти, а саме навчанню і вихованню в умовах сімʼї та дошкільних закладів. Автором проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. ...
 • МЕТОДЫ И МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, Е.А.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Харківський національний університет радіоелектроніки, 1997)
  Реформы в экономике Украины и в отрасли связи, размежевания почтовой отрасли и электросвязи, появления акционерных обществ и совместных предприятий значительно усложнило процесс разработки тарифов и цен на услуги связи, ...
 • ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2021)
  Стаття присвячена проблемі дистанційної освіти, а саме навчанню і вихованню в умовах пандемії. Розглянуто питання коронавірусної епідемії, яка змусила екстрено перебудовувати всі сфери соціального життя людей усього світу. ...
 • ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, 2021)
  Статтю присвячено проблемі дистанційної освіти в умовах жорсткого карантину, а саме мотивації до навчання і виховання в умовах пандемії. Метою статті було дослідження змін у мотиваційній сфері студентів у зв’язку з переходом ...
 • РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ БАНКУ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Клікіч, С.Д.; Кликич, С.Д.; Klikich, S.D. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2022)
  Мета статті полягає в розвитку теоретичних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах. У ході проведених досліджень визначено, що інноваційна діяльність ...
 • УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ НА ЗАСАДАХ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2022)
  Мета статті полягає в розвитку теоретико-методичних аспектів управління сучасним комерційним банком із використанням клієнтоорієнтованого підходу. У результаті дослідження було проведено оцінку найнадійніших комерційних ...
 • МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем'янчук, М.А.; Демьянчук, М.А.; Demianchuk, M.A. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє необхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з іншими ...
 • ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України", 2019)
  Обґрунтовано необхідність формування кадрового резерву, який би забезпечив сталий розвиток підприємства в умовах постійної зміни технологій. Запропоновано оновлений науково-прикладний підхід до розрахунку необхідного резерву ...
 • СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P. (Херсонський державний університет, 2015)
  Досліджено теоретичні аспекти стратегії управління послугами телекомунікаційних компаній в Україні: розглянуто підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділено її основні складові, визначено особливості та проблеми ...
 • МОТИВИ ТА ЦІЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Маслій, Н.Д.; Маслий, Н.Д.; Masliy, N.D. (Херсонський державний університет, 2015)
  У статті розглянуто теоретичні та методичні засади актуальних напрямків розвитку підприємств, регіонів, держави, які ґрунтуються на інтеграційній моделі розвитку національної економіки. На основі проведених досліджень ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Осеньчук, Н.І.; Осеньчук, Н.И.; Osenchuk, N.I. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Досліджено основні тенденції та перспективні розвитку безготівкових платежів в Україні. Проаналізовано методи стимулювання безготівкових розрахунків в інших країнах та в Україні. Розкрито переваги та недоліки мобільного ...
 • ОСНОВИ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doisan, N.V. (Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет", 2014)
  У статті запропонований підхід до визначення антикризової стабільності розвитку підприємства зв'язку, розроблена шкала інтервалів антикризової стабільності, наведене змістовне наповнення кожного інтервалу стабільності на ...
 • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Поліщук, І.І.; Полищук, И.И.; Polishchuk, I.I.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2021)
  Мета статті полягає в адаптації до використання методичного інструментарію управління якістю для розвитку маркетингових досліджень щодо виявлення задоволеності вимог стейкхолдерів результатами діяльності організації, ...
 • СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V. (Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2017)
  В статті визначено, що ефективне управління діяльністю освітньої організації потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості вищої освіти та спрямованої на забезпечення вимог замовників (особистостей) ...
 • УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shylina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Процес еволюції людини – антропогенез – це, передусім, еволюція її свідомості як унікального механізму пристосування до умов реального зовнішнього світу і засобів впливу на оточуюче середовище. Формуючий вплив свідомості ...
 • КОНЦЕПТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРОСТІР КОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Актуальність дослідження. У контексті соціально-філософської парадигми сучасне суспільство характеризується як інформаційне суспільство, що є теоретичною концепцією, в сутності якої інформація і знання продукуються в єдиному ...

View more