Recent Submissions

 • ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ LТЕ-МЕРЕЖ І ТЕХНОЛОГІЄЮ ОБ'ЄДНАННЯ НЕСУЧИХ 

  Дяба, А.О.; Дяба, А.О.; Diaba, A.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто переваги та недопіки LТЕ та LТЕ з технологію об'єднання несучих. Проведено порівняльний аналіз основних показників якості обслуговування LTE та WiMAX. Виконано оцінку якості обслуговування LТЕ-мереж.
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІО МЕРЕЖІ WI-FI 

  Гапоненко, Д.В.; Гапоненко, Д.В.; Haponenko, D.V.; науковий керівник – к.т.н. проф. Струкало, М.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано аналіз розвитку стандартизованих безпровідних локальних мереж WLAN. Розглянуті функціональні особливості стандартизованих технологій Wi-Fi. Проведено порівняльний аналіз основних параметрів та характеристик цих ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТЕХНОЛОГІЇ LТЕ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTЕ.
 • ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МІМО 

  Черепаха, І.О.; Черепаха, И.О.; Cherepakha, I.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассматриваются сети высокой плотности на основе многопользовательской технологии МІМО. Показаны достоинства технологии МІМО. Приведены составляющие производительности сети LТЕ.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ІОТ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ LTE-IOT 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Близнюк, Д.І.; Блызнюк, Д.И.; Blyzniuk, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто мережу ІоТ на базі технологій LTE. Досліджено пропускну спроможність за допомогою вузлового тензорного метода. Отримано значення пропускної спроможності об’єктів мережі ІоТ за умови заданих нормативних значень ...
 • ОЦІНКА ЗАТРИМКИ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРОТОКОЛУ SIP В ІР МЕРЕЖІ 

  Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Каюков, С.Л.; Каюков, С.Л.; Kaiukov, S.L.; Слюсаренко, Є.О.; Слюсаренко, Е.О.; Slusarenko, Ye.O. (ДУІТЗ, 2021)
  Сформовані критерії та виконано оцінку показників якості сервісу мережі, зокрема затримки SIP пакетів та часу встановлення SIP з'єднання. Обґрунтовано вибір сценарію ініціалізації SIP сесії. Проведено аналіз засобів зв’язку ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ SІР СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ ВІДЕО КОДЕРА Н.264 

  Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Вступ. Однією із популярних послуг в пакетних мережах, зокрема Інтернет, є передача потокового відео. Канали мереж радіо доступу до Інтернет в реальних умовах характеризуються обмеженою пропускною здатністю. Тому актуальними ...
 • PREDICTION OF VIDEO-TRAFFIC CHARACTERISTICS IN IoT/5G NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snigur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Abstract. The characteristics of traffic service quality in the IoT/5G network are considered. Spline-extrapolation method was used to predict traffic parameters and quality characteristics of its service. The results of ...
 • АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ В КАНАЛІ WI-FI, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ДОДАТКАМИ МАЛОЧУТЛИВИМИ ДО ВТРАТ ПАКЕТІВ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Вступ. Існуюча тенденція збільшення інтенсивності та мультисервісності трафіку додатків спонукає операторів зв’язку покращувати техніко-економічні показники пакетних мереж. Зокрема, це необхідна пропускна здатність каналу ...
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТА SІР ТРАФІКУ 

  Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  На ефективність використання пропускної здатності каналу мережі при передачі трафіку додатків впливає трафік протоколів, які вирішують певні технологічні задачі, наприклад, сигналізації, маршрутизації тощо. Звісно цей ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙН-ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Maкоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makoganiuk, A.O.; Северин, М.В.; Северин, М.В.; Severyn, M.V. (Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», 2019)
  Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-екстраполяції з використанням ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Косюкова, О.О.; Косюкова, О.О.; Kosiukova, О.О.; Черномор, Н.В.; Черномор, Н.В.; Chernomor, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розв’язано задачу підвищення пропускної спроможності мережі мобільного зв’язку технології LTE за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості QoS, таких як: час затримки пакетів ...
 • DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SERVICE OF LTE TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  It is proposed to use the nodal tensor method to study the characteristics of the quality of traffic servicing in the LTE network. The value of packet delay time and the length of packets in a queue is obtained. The results ...
 • RESEARCH OF QUALITY CHARACTERISTICS OF MPLS-TE/VPN/FRR NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Яковенко, В.О.; Яковенко, В.О.; Yakovenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Reviewed the task research of characteristic of quality QoS in MPLS-TFJVPN/FRR networks, such as: package queue length, packet delay time. The solution of this problem is proposed with the help of the node tensor method, ...
 • IMPLEMENTATION OF A LOAD GENERATOR FOR THE SDN CONTROL PLANE AND CONSIDERATION OF ITS CONCEPT 

  Корчевний, А.; Корчевный, А.; Korchevnyi, А.; scientific adviser – professor Strelkovska, I.V.; scientific adviser – professor Wermser, D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The paper examines possibility to implement a load generator for the SDN control plane and consideration of its concept.
 • ANALYSIS OF COMPARING SDN FORWARDING STRATEGIES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Архипенко, Р.В.; Архипенко, Р.В.; Arkhypenko, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Analysis of comparing SDN forwarding strategies is performed.
 • ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МІМО 

  Черепаха, І.О.; Черепаха, И.О.; Cherepakha, I.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассматриваются сети высокой плотности на основе многопользовательской технологии МІМО. Показаны достоинства технологии МІМО. Приведены составляющие производительности сети LTE.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ IоT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snihur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача визначення характеристик QoS обслуговування трафіку в мережі Інтернету речей ІоТ, яка побудована на базі мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Запропоновано використання вузлового тензорного ...
 • АНАЛІЗ І РОЗРОБКА "ХМАРНОЇ" ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВЕЛИКИХ ЗА ОБ'ЄМОМ ДАНИХ 

  Скіцан, Р.О.; Скицан, Р.О.; Skitsan, R.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В даній роботі проведено аналіз проблеми передачі великих даних. Пропонується рішення, яке дозволить поліпшити показники швидкості Інтернет трафіку, коефіцієнта втрати пакетів і забезпечувати більшу пропускну здатність ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ FTTX/PON З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Негруца, А.М.; Негруца, А.М.; Nehrutsa, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Для підвищення характеристик якості мережі FTTH/FTTB/GPON було запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції. Отримано значення мінімального часу затримки пакетів для всіх об'єктів опорної ...

View more