Recent Submissions

 • ОЦІНКА ВПЛИВУ SІР СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ ВІДЕО КОДЕРА Н.264 

  Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Вступ. Однією із популярних послуг в пакетних мережах, зокрема Інтернет, є передача потокового відео. Канали мереж радіо доступу до Інтернет в реальних умовах характеризуються обмеженою пропускною здатністю. Тому актуальними ...
 • PREDICTION OF VIDEO-TRAFFIC CHARACTERISTICS IN IoT/5G NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snigur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Abstract. The characteristics of traffic service quality in the IoT/5G network are considered. Spline-extrapolation method was used to predict traffic parameters and quality characteristics of its service. The results of ...
 • АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ В КАНАЛІ WI-FI, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ДОДАТКАМИ МАЛОЧУТЛИВИМИ ДО ВТРАТ ПАКЕТІВ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Вступ. Існуюча тенденція збільшення інтенсивності та мультисервісності трафіку додатків спонукає операторів зв’язку покращувати техніко-економічні показники пакетних мереж. Зокрема, це необхідна пропускна здатність каналу ...
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТА SІР ТРАФІКУ 

  Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  На ефективність використання пропускної здатності каналу мережі при передачі трафіку додатків впливає трафік протоколів, які вирішують певні технологічні задачі, наприклад, сигналізації, маршрутизації тощо. Звісно цей ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙН-ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Maкоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makoganiuk, A.O.; Северин, М.В.; Северин, М.В.; Severyn, M.V. (Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», 2019)
  Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-екстраполяції з використанням ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Косюкова, О.О.; Косюкова, О.О.; Kosiukova, О.О.; Черномор, Н.В.; Черномор, Н.В.; Chernomor, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розв’язано задачу підвищення пропускної спроможності мережі мобільного зв’язку технології LTE за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості QoS, таких як: час затримки пакетів ...
 • DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SERVICE OF LTE TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  It is proposed to use the nodal tensor method to study the characteristics of the quality of traffic servicing in the LTE network. The value of packet delay time and the length of packets in a queue is obtained. The results ...
 • RESEARCH OF QUALITY CHARACTERISTICS OF MPLS-TE/VPN/FRR NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Яковенко, В.О.; Яковенко, В.О.; Yakovenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Reviewed the task research of characteristic of quality QoS in MPLS-TFJVPN/FRR networks, such as: package queue length, packet delay time. The solution of this problem is proposed with the help of the node tensor method, ...
 • IMPLEMENTATION OF A LOAD GENERATOR FOR THE SDN CONTROL PLANE AND CONSIDERATION OF ITS CONCEPT 

  Корчевний, А.; Корчевный, А.; Korchevnyi, А.; scientific adviser – professor Strelkovska, I.V.; scientific adviser – professor Wermser, D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The paper examines possibility to implement a load generator for the SDN control plane and consideration of its concept.
 • ANALYSIS OF COMPARING SDN FORWARDING STRATEGIES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Архипенко, Р.В.; Архипенко, Р.В.; Arkhypenko, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Analysis of comparing SDN forwarding strategies is performed.
 • ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МІМО 

  Черепаха, І.О.; Черепаха, И.О.; Cherepakha, I.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассматриваются сети высокой плотности на основе многопользовательской технологии МІМО. Показаны достоинства технологии МІМО. Приведены составляющие производительности сети LTE.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ IоT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snihur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача визначення характеристик QoS обслуговування трафіку в мережі Інтернету речей ІоТ, яка побудована на базі мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Запропоновано використання вузлового тензорного ...
 • АНАЛІЗ І РОЗРОБКА "ХМАРНОЇ" ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВЕЛИКИХ ЗА ОБ'ЄМОМ ДАНИХ 

  Скіцан, Р.О.; Скицан, Р.О.; Skitsan, R.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В даній роботі проведено аналіз проблеми передачі великих даних. Пропонується рішення, яке дозволить поліпшити показники швидкості Інтернет трафіку, коефіцієнта втрати пакетів і забезпечувати більшу пропускну здатність ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ FTTX/PON З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Негруца, А.М.; Негруца, А.М.; Nehrutsa, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Для підвищення характеристик якості мережі FTTH/FTTB/GPON було запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції. Отримано значення мінімального часу затримки пакетів для всіх об'єктів опорної ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ М2М В МЕРЕЖІ ІоТ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Лівадідіс, В.М.; Ливадидис, В.М.; Livadidis, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі ІоТ, яка побудована на базі мережі зв'язку п'ятого покоління 5G. Запропоновано використання вузлового тензорного методу, який дозволить ...
 • ВІДНОВЛЕННЯ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОЇ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Катрага, А.В.; Катрага, А.В.; Katraga, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається система масового обслуговування вигляду G/M/I/K, яка описується розподілом Вейбула. Розроблено імітаційну модель за допомогою пакету Simulink в середовищі Matlab. Отримано відновлення самоподібного трафіку ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гравченко, В.Д.; Гравченко, В.Д.; Hravchenko, V.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE/MVNO, отримані значення часу затримки пакетів в мережі LTE/MVNO за допомогою тензорного методу контурів і вузлових парю Результати дослідження ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

  Васильковський, А.О.; Васильковский, А.О.; Vasylkovskyi, А.О.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається важливість захисту інформації в компаніях, які використовують мобільні пристрої. Розкривається сутність проблеми крадіжки інформації та шляхи витоку корпоративних даних до рук зловмисників. Наведено розрахунки ...
 • INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SIGNALING TRAFFIC OF IMS PLATFORM 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Кобець, Д.С.; Кобец, Д.С.; Kobets, D.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The problem of the descriptive characterization of the signal strength of the convergent platform of the IMS service for the additional contour tensor method has been identified. The IMS network is presented in the form ...
 • ASSESSMENT OF LOAD IN THE CHANNEL OF WI-FI SYSTEM WHEN THE TRANSMISSION SIP PROTOCOL 

  Гришко, Л.О.; Гришко, Л.О.; Hryshko, L.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  A criterion for estimating the load in a packet system channel when transmitting SIP messages is proposed. An analysis of the structure, syntax and volumes of SIP message information has been performed. Packet flow rates ...

View more