Recent Submissions

 • ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙН-ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Maкоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makoganiuk, A.O.; Северин, М.В.; Северин, М.В.; Severyn, M.V. (Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», 2019)
  Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-екстраполяції з використанням ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Косюкова, О.О.; Косюкова, О.О.; Kosiukova, О.О.; Черномор, Н.В.; Черномор, Н.В.; Chernomor, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розв’язано задачу підвищення пропускної спроможності мережі мобільного зв’язку технології LTE за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості QoS, таких як: час затримки пакетів ...
 • DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SERVICE OF LTE TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  It is proposed to use the nodal tensor method to study the characteristics of the quality of traffic servicing in the LTE network. The value of packet delay time and the length of packets in a queue is obtained. The results ...
 • RESEARCH OF QUALITY CHARACTERISTICS OF MPLS-TE/VPN/FRR NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Яковенко, В.О.; Яковенко, В.О.; Yakovenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Reviewed the task research of characteristic of quality QoS in MPLS-TFJVPN/FRR networks, such as: package queue length, packet delay time. The solution of this problem is proposed with the help of the node tensor method, ...
 • IMPLEMENTATION OF A LOAD GENERATOR FOR THE SDN CONTROL PLANE AND CONSIDERATION OF ITS CONCEPT 

  Корчевний, А.; Корчевный, А.; Korchevnyi, А.; scientific adviser – professor Strelkovska, I.V.; scientific adviser – professor Wermser, D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The paper examines possibility to implement a load generator for the SDN control plane and consideration of its concept.
 • ANALYSIS OF COMPARING SDN FORWARDING STRATEGIES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Архипенко, Р.В.; Архипенко, Р.В.; Arkhypenko, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Analysis of comparing SDN forwarding strategies is performed.
 • ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МІМО 

  Черепаха, І.О.; Черепаха, И.О.; Cherepakha, I.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассматриваются сети высокой плотности на основе многопользовательской технологии МІМО. Показаны достоинства технологии МІМО. Приведены составляющие производительности сети LTE.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ IоT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snihur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача визначення характеристик QoS обслуговування трафіку в мережі Інтернету речей ІоТ, яка побудована на базі мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Запропоновано використання вузлового тензорного ...
 • АНАЛІЗ І РОЗРОБКА "ХМАРНОЇ" ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВЕЛИКИХ ЗА ОБ'ЄМОМ ДАНИХ 

  Скіцан, Р.О.; Скицан, Р.О.; Skitsan, R.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова, Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В даній роботі проведено аналіз проблеми передачі великих даних. Пропонується рішення, яке дозволить поліпшити показники швидкості Інтернет трафіку, коефіцієнта втрати пакетів і забезпечувати більшу пропускну здатність ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ FTTX/PON З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Негруца, А.М.; Негруца, А.М.; Nehrutsa, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Для підвищення характеристик якості мережі FTTH/FTTB/GPON було запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції. Отримано значення мінімального часу затримки пакетів для всіх об'єктів опорної ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ М2М В МЕРЕЖІ ІоТ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Лівадідіс, В.М.; Ливадидис, В.М.; Livadidis, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі ІоТ, яка побудована на базі мережі зв'язку п'ятого покоління 5G. Запропоновано використання вузлового тензорного методу, який дозволить ...
 • ВІДНОВЛЕННЯ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОЇ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Катрага, А.В.; Катрага, А.В.; Katraga, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається система масового обслуговування вигляду G/M/I/K, яка описується розподілом Вейбула. Розроблено імітаційну модель за допомогою пакету Simulink в середовищі Matlab. Отримано відновлення самоподібного трафіку ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QoS ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гравченко, В.Д.; Гравченко, В.Д.; Hravchenko, V.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE/MVNO, отримані значення часу затримки пакетів в мережі LTE/MVNO за допомогою тензорного методу контурів і вузлових парю Результати дослідження ...
 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

  Васильковський, А.О.; Васильковский, А.О.; Vasylkovskyi, А.О.; науковий керівник – к.т.н., доц. Шмельова Т.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається важливість захисту інформації в компаніях, які використовують мобільні пристрої. Розкривається сутність проблеми крадіжки інформації та шляхи витоку корпоративних даних до рук зловмисників. Наведено розрахунки ...
 • INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SIGNALING TRAFFIC OF IMS PLATFORM 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Кобець, Д.С.; Кобец, Д.С.; Kobets, D.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The problem of the descriptive characterization of the signal strength of the convergent platform of the IMS service for the additional contour tensor method has been identified. The IMS network is presented in the form ...
 • ASSESSMENT OF LOAD IN THE CHANNEL OF WI-FI SYSTEM WHEN THE TRANSMISSION SIP PROTOCOL 

  Гришко, Л.О.; Гришко, Л.О.; Hryshko, L.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  A criterion for estimating the load in a packet system channel when transmitting SIP messages is proposed. An analysis of the structure, syntax and volumes of SIP message information has been performed. Packet flow rates ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ У МАГІСТРАЛЬНИХ ІР МЕРЕЖАХ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Шипота, А.О.; Шипота, А.О.; Shypota, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Обрано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу при передачі інформації користувача. Проведені дослідження ефективності використання пропускної здатності каналу при взаємодії систем у магістральних ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ 

  Клименко, Є.Є.; Клименко, Е.Е.; Klymenko, Ye.Ye.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Обрано критерії та проведені дослідження щодо оцінки ефективності використання пропускної здатності каналів доступу до Інтернет при варіації обсягів інформації в пакетах взаємодіючих систем.
 • АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ ПАКЕТІВ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ВІДЕО КОДЕКА Н.264 В ІР МЕРЕЖІ 

  Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Шевченко, С.А.; Шевченко, С.А.; Shevchenko, S.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проаналізовано параметри профілів відео кодека Н.264/MPEG 4 AVC та обсяги інформації відео кадрів на виході кодера. Розраховано обсяги службової інформації стеку протоколів взаємодіючих систем у відео пакетах ІР мережі. ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ ЗВ'ЯЗКУ 

  Федорчук, В.В.; Федорчук, В.В.; Fedorchuk, V.V.; науковий керівник – д.т.н., проф Ложковський, А.Г. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В пакетних мережах зв'язку трафік є пачковим та самоподібним і для розрахунку параметрів якості його обслуговування точних методів поки не існує. В магістерській роботі досліджено характеристики якості обслуговування трафіка ...

View more