Now showing items 1-20 of 238

  • APPROACHES TO ESTIMATING THE QUALITY OF TELECOMMUNICATION SERVICES IN CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Андрейку, Е.В.; Андрейку, Э.В.; Andreiku, E.V.; Князєв, О.А.; Князев, А.А.; Кnyaziev, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Globalization and the transition to the digital economy (digitalisation) international integration and convergence services require a rethinking of many parameters for the functioning of economic systems. The concept for ...
  • CONDITIONS AND PROBLEMS OF P2P LENDING DEVELOPMENT IN UKRAINE 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Гайтан, А.; Гайтан, А.; Haitan, A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The article considers modern conditions of crowdfunding as a real possibility to finance start-ups in Ukraine. The article defines the relevant trends of P2P lending worldwide, summarizes the experience and practical aspects ...
  • ECONOMIC AND LEGAL BASIS OF DEVELOPMENT OF E-SOCIETY IN UKRAINE 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Гапанович, Я.В.; Гапанович, Я.В.; Hapanovich, Ya.V.; Чепелюк, Н.І.; Чепелюк, Н.И.; Chepelyuk, N.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   The article considers eco-socio-directed tools providing e-government and e-democracy at the regional and local levels.
  • EMPLOYEES MOTIVATION AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN INTELLECTUAL ENTERPRISE 

   Гринько, А.; Гринько, А.; Hrynko, А.; Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, H.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   The present project elucidate the advisability of newest motivation system generation for intellectual enterprises to reach the highest-level productivity of work. Distinct attention is focused on the poser of how the ...
  • EVALUATION OF QUALITY OF SERVICES AND SERVICE OF MOBILE COMMUNICATION IN CONDITIONS OF ECONOMIC DIGITALIZATION 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кузнецова, О.В.; Кузнецова, О.В.; Kuznietsova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The article states problems encountered in assessing the quality of services during the formation of the digital economy and society. These problems include the need to transform approaches for assessing the quality of ...
  • NEW DIFFERENTIAL SIGNAL-CODE CONSTRUCTIONS WITH INTERNAL CPM SIGNALS 

   Banket, V.L.; Manakov, S.Yu.; Банкет, В.Л.; Манаков, С.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   In the article the algorithm and programs for the exhaustive search of differential signalcode constructions (DSCC) for slow fading channels are developed. The generating polynomials of optimal codes are found. A methodology ...
  • PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION AND USING 4G TECHNOLOGY BY UKRAINIAN MOBILE OPERATORS 

   Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Throughout the world, especially in the last decade, operators have made tremendous progress in the introduction and using of information technology. One of the key directions of development for the period until 2020 is ...
  • SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF POSTAL COMMUNICATION 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Кузнєцова, О.В.; Кузнецова, О.В.; Kuznietsova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Postal service (postal operators) is an integral and important part of modern infrastructure that provides consumers with quality and affordable services [1]. Post communication is not only a sphere of the economy in the ...
  • АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

   Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Досліджується вплив системи управління якістю телекомунікаційних послуг на виробничу діяльність телекомунікаційних підприємств.
  • АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

   Спильная, Н.П.; Хирных, Л.Б.; Спільна, Н.П.; Хірних, Л.Б.; Spilna, N.P.; Khirnykh, L.B. (УНДІРТ, 1995)
   В статье рассматриваются вопросы экономической сущности налогов, виды и функции налогов и особенности налоговой системы в Украине и за рубежом. У статті розглядаються питання економічної сутності податків, види та функції ...
  • АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Князева, Н.А.; Князева, Е.А.; Князєва, Н.О.; Князєва, О.А.; Knyazeva, N.A.; Knyazeva, E.A. (УНДІРТ, 2005)
   В статье приводятся результаты анализа состояния новых Интернет-услуг в почтовой связи Украины, а также рассматриваются основные направления их дальнейшего развития. У статті наводяться результати аналізу стану нових ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   З розвитком Інтернет-технологій потреба людей у пересилці листів скоротилася, як і потреба у передплаті на газети або журнали, оскільки це все можна знайти в Інтернеті. Навіть додаткова послуга оплати послуг через касу ...
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ТА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Олійник, В.Ю.; Олейник, В.Ю.; Oliynik, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, тому діяльність комерційних банків повинна бути ефективною, оскільки вона пов'язана із усіма секторами і галузями господарства. У своїй практичній діяльності установи ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ МСЕ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novitskaya, S.S. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
   Проведено загальний огляд методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, що використовуються операторами різних країн світу та визначено витратно-орієнтований підхід, як найбільш доцільний та затребуваний серед ...
  • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

   Рябова, Т.В.; Рябова, Т.В.; Riabova, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Телекомунікаційний ринок с одним з найбільш перспективних та швидко зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, шо в цілому орієнтоване ...
  • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Конюшок, А.М.; Конюшок, А.М.; Koniushok, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Із розвитком ринкових відносин посилюється роль страхування. Розвиток суспільних відносин, удосконалення засобів виробництва призводять до збільшення кількості ризиків та величини збитків від їх настання. Разом із необхідністю ...
  • АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Федоза, Г.А.; Федоза, Г.А.; Fedoza, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Входження економіки України в міжнародну систему ринкового господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зв’язку на світовому ринку, а аналіз діяльності є необхідною складовою системи ...
  • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ «ОЩАДБАНКУ» 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Фінансова стійкість характеризується неоднозначністю діяльності організації. Її слід розуміти як здатність нарощувати досягнутий рівень ділової активності і ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність, ...
  • БАГАТОФАКТОРНИЙ КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
   У статти розглянуто критерій якості телекомунікаційних послуг В статье рассмотрен критерий качества телекоммуникационных услуг
  • ВЕКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто передумови переходу сфери зв'язку та інформатизації до сталого типу розвитку. Запропоновано низку найбільш актуальних векторів, які в змозі забезпечити сталий розвиток сфери у контексті загального розвитку держави.