Recent Submissions

 • АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ 

  Яворський, М.В.; Яворський, М.В.; Yavorskyi, M.V.; науковий керівник – к.т.н., доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається можливість поліпшення захисту інформації в корпоративній мережі, виявлення небезпечних вразливостей на всіх етапах користування, доцільне застосування захисних засобів як зі сторони програмного забезпечення ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VXLAN З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ МАСШТАБОВАНОГО ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Костянчук, В.Ю.; Костянчук, В.Ю.; Kostianchuk, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються особливості оверлейної технології VХLAN. Досліджуються способи створення віртуальних тунелів з використанням даної технології. Визначаються переваги використання технології VХLAN для створення масштабованого ...
 • УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Сініна, Д.І.; Синина, Д.И.; Sinina, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Запропоновано модель, яка дозволяє розглянути процес формування навантаження в комп'ютерних мережах, а також відображає основні фактори, що впливають на формування навантаження на тому чи іншому рівні.
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В ІР-СЕТЯХ 

  Білоус, Є.В.; Билоус, Е.В.; Bilous, Ye.V.; науковий керівник – д.т.н., проф. Воробієнко, П.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проведен краткий обзор известных методов и результатов статистического моделирования трафика в ІР-сетях. Описано свойство самоподобия ІР-трафика. Показаны основные подходы в описании сетевого трафика, выделены его основные ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ 

  Дьяченко, В.О.; Дьяченко, В.О.; Diachenko, V.O.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Однією із загальних тенденцій розвитку світового суспільства є його трансформація до інформаційного суспільства та суспільства знань на основі широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери ...
 • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  Нищеменко, Т.А.; Нищеменко, Т.А.; Nyshchemenko, Т.А.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В работе проведен анализ перспектив развития инфокоммуникационных услуг на базе голографических технологий. Рассмотрены общие принципы голографии. Проанализированы прототипы предложенных голографических услуг, рассмотрены ...
 • АЛГОРИТМ СИГНАЛИЗАЦИИ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПНОСТИ АБОНЕНТА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

  Горбатюк, О.В.; Горбатюк, О.В.; Horbatiuk, O.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В работе исследуются вопросы построения алгоритма сигнализации с контролем доступности вызываемого абонента для интегрированной технологии телекоммуникаций UA-ITT. Изложены общие принципы обмена сигнальными сообщениями при ...
 • ROUTING ALGORITHM WITH FAILURE WHEN ESTABLISHING CONNECTION BY TECHNOLOGY UA-ITT 

  Барабаш, С.Й.; Барабаш, С.Й.; Barabash, S.Y.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  The paper discusses the problems of establishing connections between terminals network objects in computer networks with an integrated telecommunications technology UA-ITT. We propose a general algorithm for routing with ...
 • БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ НЕЦІЛЬОВОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Сікач, І.М.; Сикач, И.М.; Sikach, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В доповіді розглянуто основні загрози в мережі Інтернет для користувачів у навчальних закладах. Проведено аналіз конкретних систем для організації фільтрації контенту та на його основі сформовано базові принципи побудови ...
 • PLANNING OF BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS NETWORK ON STANDART 802.11g 

  Шумліна, Д.О.; Шумлина, Д.О.; Shumlina, D.O.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  In this article is considered the deployment of the wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standart on the example of the existed city. Also are performed researching and selecting of the necessary equipment and ...
 • TOPOLOGY OPTIMIZATION AND TRAFFIC ENGINEERING OF STANDART IEEE 802.11g/n 

  Воробієнко, І.С.; Воробиенко, И.С.; Vorobiienko, I.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  The task is to design IEEE 802.11 g/n network and estimate its performance characteristics after doing traffic engineering. Is aimed at planning IEEE 802.11 g/n network that operates according to the Triple Play Conception. ...
 • PROVIDING BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS BASED ON THE IEEE 802.11g STANDART IN THE VILLAGE OF ZARYA SARATSKIY DISTRICT ODESSA REGION 

  Тропанець, Т.І.; Тропанец, Т.И.; Tropanets, T.I.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Ю.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  In this article are considered the providing of the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g standart in the village of Zarya, choosing of the necessary network equipment and technology, comparing the stable ...
 • CALCULATION OF MSC EQUIPMENT IN GSM NETWORK FOR SERVICE VOICE TRAFFIC 

  Корх, С.С.; Корх, С.С.; Korkh, S.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Consider the mobile communication network of GSM 1800 standart in order to determine the amount of equipment necessary for high-quality voice traffic transmission and comparing different data transfer technologies. The ...
 • IMPLEMENTATION OF MULTISERVICE SUBSCRIBER ACCESS BY IEEE 802.11g STANDART 

  Хаджиогло, Т.І.; Хаджиогло, Т.И.; Khadzhyohlo, T.I.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  In this article is considered the planning of the broadband wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standart. There is represented the calculation of economic factors of Wi-Fi network.
 • ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕРІВНОМІРНІСТЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО АБОНЕНТСЬКОГО ТРАФІКУ ЗА РІЗНИХ НАБОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O.; Радченко, А.М.; Радченко, А.М.; Radchenko, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  У даній доповіді доводиться можливість зменшення вимог до пропускної здатності вузла широкосмугового абонентського доступу за рахунок внесення до набору наданих послуг нової послуги, яка зменшить нерівномірність трафіку. ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА НИЖНЬОГО РІВНЯ 

  Шолудько, В.І.; Шолудько, В.И.; Sholudko, V.I.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються питання побудови мережі інтернет провайдера приватного сектора м.Бортничі. Запропоновано рішення з використанням PON затехнологією FTTH. Для проектованої мережі визначені оптимальні коефіцієнти розподілу ...
 • ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

  Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, І.К.; Скоропад, И.К.; Skoropad, I.K.; Цира, О.В.; Цира, О.В.; Tsyra, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена питанням проектування телемедичних мереж. Відсутність єдиного уніфікованого підходу значно ускладнює процес проектування подібних об’єктів. Дана задача може бути вирішена за рахунок оптимізації вибору ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

  Уманчук, М.О.; Уманчук, М.О.; Umanchuk, M.O.; Кирилюк, Д.А.; Кирилюк, Д.А.; Kyryliuk, D.A.; Бойко, О.С.; Бойко, О.С.; Boiko, O.S.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі розглядаються загальні аспекти концепції «Розумне місто», досліджуються її цілі та складові елементи. Аналізується розвиток концепції, визначено її складові елементи та розглянуто перспективи їх розвитку. Акцентується ...
 • МОДЕЛЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тарасов, О.Г.; Тарасов, О.Г.; Tarasov, O.G.; Попов, Р.О.; Попов, Р.О.; Popov, R.O.; Клочков, В.В.; Клочков, В.В.; Klochkov, V.V.; Пономарьова, М.А.; Пономарёва, М.А.; Ponomarova, М.А.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування сучасних мереж зв’язку, досліджуються принципи створення систем моніторингу та пропонується модель вибору системи моніторингу, яка відповідає вимогам замовника.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ 

  Степанов, Є.В.; Степанов, Е.В.; Stepanov, Ye.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі формулюються завдання для яких може використовуватися чат-бот, аналізуються варіанти створення віртуального асистента, представляється покроковий алгоритм роботи чат-бота з боку користувача. Досліджується мови ...

View more