Recent Submissions

 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦШНОЇ МЕРЕЖІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ТИПУ 

  Василюк, К.В.; Василюк, К.В.; Vasyliuk, K.V.; науковий консультант – ст. викл. Шулакова, К.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглядаються способи вдосконалення інформаційної інфраструктури з метою підвищення ефективності роботи з урахуванням специфіки підприємства. Проаналізовані основні критерії ефективності роботи мережі. У якості ...
 • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ВІДБИТКАМИ ПАЛЬЦІВ 

  Ботезату, В.Г.; Ботезату, В.Г.; Botezatu, V.G.; Баштова, С.О.; Баштова, С.О.; Bashtova, S.O.; Льон, І.М.; Лён, И.М.; Lon, I.M.; науковий керівник – ст. викл. Лаврека, К.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі оцінюються функціональні можливості представлених на ринку систем біометричної ідентифікації за відбитками пальців, надаються рекомендації щодо їх застосування.
 • РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ТИПУ 

  Бальвинский, Д.Ю.; Бальвинский, Д.Ю.; Balvynskyi, D.Yu.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача по розробленню веб-ресурсу організації торгівельного типу, однією з головних завдань якого є сприяння дистрибуції необхідного товару. Здійснюється аналіз методів пошукової оптимізації веб-ресурсу з ...
 • АЛГОРИТМ ВИБОРУ СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

  Бондар, В.Ф.; Бондар, В.Ф.; Bondar, V.F.; науковий керівник – ст. викл. Лаврека, К.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена питанням організації надійного та гнучкого захисту користувачів ресурсів мережі Інтернет від потенційно небезпечного контенту, аналізуються загачені принципи функціонування систем фільтрації контенту та ...
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ГОТЕЛЮ 

  Большев, О.В.; Большев, О.В.; Bolshev, O.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Метою статті є дослідження можливостей та необхідності застосування новітніх інформаційних систем в сучасних готелях та перспективи розвитку інформаційних систем в Україні.
 • THE AUTOMATED SELECTION SYSTEM OF THE IOT PLATFORM 

  Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The paper describe a model of an automated selection system of the loT platform. This system makes it possible to optimize the decision-making process for the selection of an adequate set of engineering tools and resources ...
 • THE AUTOMATION SYSTEM OF SELECTION AN IOT PLATFORM 

  Коровкіна, К.; Коровкина, К.; Korovkina, K.; scientific adviser – associate professor Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The paper describes a problem of creation of the automation system for selection of an IoT-platform. There was created a classification vector A of loT platforms. This vector will be uploaded in the automated selection ...
 • THE PROBLEM OF CHOICE THE IOT PLATFORM FOR DESIGN SOLUTION IN THE DIFFERENT SPHERES 

  Горін, М.А.; Горин, М.А.; Gorin, M.A.; Бойченко, Ю.Р.; Бойченко, Ю.Р.; Boychenko, Y.R.; Сергієнко, Т.М.; Сергиенко, Т.М.; Sergienko, T.M.; scientific adviser – associate professor Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The paper describe the problem of the selection of an adequate IoT platform for the creation of design solutions in the difference spheres such as a Smart city, Smart House, eHealth. There is described the structure of IoT ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ ЗАСОБІВ НА ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

  Чернишова, Т.О.; Чернышова, Т.О.; Chernyshova, Т.О.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Задача застосування інформаційно-комунікаційних засобів завжди була актуальна, оскільки успішне вирішення саме цього питання визначає подальший економічний та ефективний розвиток суспільства. В цьому зрізі проходять ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ 4G 

  Челак, О.С.; Челак, О.С.; Chelak, O.S.; науковий керівник – ст. викл. Шулакова, К.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається актуальність підвищення ефективності безпроводових мереж на базі LTE. Описується об'єкт дослідження, під яким виступає мережа провайдера.Розглядаються загальновідомі математичні моделі підвищення ефективності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LI-FI 

  Чаленко, Д.А.; Чаленко, Д.А.; Chalenko, D.A.; науковий керівник – к.т.н. доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Досліджено особливості та принцип роботи пристроїв безпроводового зв'язку VLC (Visible Light Communication), який використовує видимий діапазон оптичного випромінювання і покладений в основу технології Li-Fi. Виділені і ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИЩЕНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА: АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ 

  Філімонова, У.Ю.; Филимонова, У.Ю.; Filimonova, U.Yu.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглянуто загальний підхід до побудови захищеної інформаційної інфраструктури підприємства, запропоновано алгоритм вибору оптимальної сервісної платформи, яка надасть можливість організувати надійну захищену ...
 • МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Тележенко, А.Ю.; Тележенко, А.Ю.; Telezhenko, A.Yu.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі аналізуються способи побудови інформаційної інфраструктури, оцінюються їх переваги та недоліки. Пропонується метод вибору того чи іншого способу побудови інформаційної інфраструктури.
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГИ IPTV В МЕРЕЖІ ПРОВАЙДЕРА 

  Северин, І.О.; Северин, И.О.; Severyn, I.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається можливість організації послуги IPTV в мережі провайдера. Для організації послуги IPTV були проаналізовані вимоги до мережі, а також можливість розгортання послуги на мережі провайдера. Оскільки обладнання ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Садовська, К.В.; Садовская, К.В.; Sadovska, K.V.; науковий керівник – ст. викл. Шулакова, К.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Представлен підхід щодо підвищення ефективності роботи підприємства, через підвищення продуктивності кожного окремого співробітника. Даний підхід приймає до уваги, що системи контролю доступу мають різний набір послуг, ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ 

  Потапов, С.І.; Потапов, С.И.; Potapov, S.I.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі проводиться аналіз функціонування системи електронного врядування, надаються пропозиції щодо підвищення рівня якості функціонування системи за рахунок оптимізації технічної платформи на якій вона базується.
 • РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

  Поляков, О.О.; Поляков, О.О.; Poliakov, О.О.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача по розробці інтернет-магазину для ефективної дистрибуції мобільної техніки й дослідження попиту споживачів на обраний вид товару. Був створений веб-сайт, при написанні якого були використані такі мови ...
 • ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ У ТЕЛЕМЕДИЦИНІ 

  Повітчан, А.В.; Повитчан, А.В.; Povitchan, A.V.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена аналізу можливостей використання технологій безпровідних сенсорних мереж у телемедицині. Аналізуються та оцінюються можливості сучасних технологій побудови сенсорних мереж щодо їх застосування у створенні ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ У КОНЦЕПЦІЇ "РОЗУМНЕ МІСТО" 

  Павлов, А.С.; Павлов, А.С.; Pavlov, A.S.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглядаються загальні аспекти концепції "Розумне місто", досліджуються її цілі та складові елементи. Акцентується увага на необхідності ретельного планування системи безпеки, пропонується алгоритм вибору оптимального ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Осіпенко, І.М.; Осипенко, И.М.; Osipenko, I.M.; науковий керівник – к.т.н., доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається можливість модернізації інформаційної інфраструктури комерційного підприємства. Для підвищення ефективності інформаційної інфраструктури було проаналізовано вимоги до мережі, а саме: організаційно-штатна ...

View more