Now showing items 1-20 of 336

  • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглянуто методи забезпечення електромагнітної сумісності сучасних технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у якості середовища передачі сигналів симетричні багатопарні кабелі. ...
  • ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ТПП ТА ТППеп3 З КАБЕЛЕМ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Наведено результати вимірювання і усереднення основних параметрів кабелів ТППеп, ТППеп3 і «вита пара», які необхідні для створення математичних моделей розрахунку характеристик систем передачі мереж широкосмугового доступу ...
  • СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ СПЕКТРАЛЬНОГО МАСКУВАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

   Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Карпуков, Л.М.; Карпуков, Л.М.; Karpukov, L.M.; Щекотихін, О.В.; Щекотихин, О.В.; Shchekotykhin, O.V.; Савченко, Д.К.; Савченко, Д.К.; Savchenko, D.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Пропонується удосконалений спосіб шифрування лінійного коду в волоконно-оптичних лініях зв'язку шляхом додаткового маскування двійкого "нуля". Наводиться опис роботи пристрою захисту інформації, заснований на запропонованому ...
  • СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ І НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ 

   Пропастін, В.В.; Пропастин, В.В.; Propastin, V.V.; науковий керівник – ст. викладач Розенвассер, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглядається створення мобільного додатку для отримання та накопичення бонусів для подальшого обміну на послуги.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ З OFDM МОДУЛЯЦІЄЮ 

   Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Мазур, Г.Д.; Мазур, А.Д.; Mazur, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі досліджується питання оцінки параметрів інтерференційних завад в оптичному каналі ВОСП з OFDM модуляцією, що виникають внаслідок порушення ортогональності між канальними сигналами при проходженні середовища ...
  • ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛІВ ≪ВИТА ПАРА≫ КАТЕГОРІЇ 5 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглянуто класифікацію кабелів типу ≪вита пара≫. Представлено результати вимірювань власного загасання, перехідного загасання на ближньому кінці та захищеності від перехідних завад на дальньому кінці для кабелю типу ≪вита ...
  • ОРТОГОНАЛЬНІ ГАРМОНІЧНІ СИГНАЛИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ З КУСОЧНО-СТАЛИМИ ОБВІДНИМИ 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглянуто критерії синтезу ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу, що включає як традиційні так і сигнали з кусочно-сталими обвідними. Сформульовано умови, яким задовольняють обвідні ортогональних гармонічних ...
  • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ XDSL ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

   Єгупова, О.П.; Егупова, Е.П.; Yegupova, O.P.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Обґрунтовано необхідність забезпечення електромагнітної сумісності технологій передачі xDSL при модернізації мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у якості середовища передачі сигналів симетричні ...
  • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ДОСТУПА ПО АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ 

   Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Коробейніков, Р.В.; Коробейников, Р.В.; Korobeinikov, R.V.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznietsov, V.A. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
   Долгое время пользователям предоставлялась практически одна услуга – связь с абонентами. Изменить такое положение стало возможным благодаря развитию цифровых систем коммутации и цифровых методов передачи телефонных сигналов. ...
  • АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ УПС 

   Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O.; Кузнєцов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Kuznetsov, V.A. (УНИИРТ, 1995)
   В докладе рассматривается проблема коррекции линейных искажений, учитывающей специфику группового сигнала многоканального УПС. Описывается алгоритм коррекции КОДР (коррекция с ограничением длины реакции), обеспечивающий ...
  • УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ WDM КОРРЕКТИРУЮЩИМ КОДОМ BCH 

   Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В данной статье рассмотрена возможность увеличения пропускной способности системы передачи с WDM за счет использования корректирующего кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема.
  • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

   Вовчак, В.І.; Вовчак, В.И.; Vovchak, V.I.; науковий керівник – д.т.н., проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   В Україні, як і в усьому світі, все гостріше постає проблема підвищення швидкості передавання інформації по волоконно-оптичних лініях зв'язку. Це пов'язано з бурхливим розвитком мережі Internet, яка використовується не ...
  • ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 

   Маринчук, С.А.; Маринчук, С.А.; Marynchuk, S.A.; науковий керівник – д.т.н., проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Відповідно до рекомендації МСЕ-Т Е.800 [1], якість послуг (QoS – Quality of Service), це сукупність специфічних параметрів, обумовлених якістю роботи мережі, що характеризують споживчі властивості послуги в термінах, ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ 

   Андрусів, В.А.; Андрусив, В.А.; Andrusiv, V.A.; науковий керівник – д.т.н., проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
  • ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

   Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Розроблено програму моделювання цифрової волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) на персональному комп'ютері. Програма ModFOCS розраховує параметри передавального пристрою, лінійного тракту ВОСП без та з оптичними ...
  • ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

   Брескін, В.О.; Брескин, В.А.; Breskin, V.O.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Знание основных параметров передающего (мощность излучения) и приемного (чувствительность) устройств позволяет инженеру-проектировщику рассчитать и энергетический потенциал аппаратуры ВОСП и определить максимальную длину ...
  • ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА СИГНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

   Янковський, І.Д.; Янковский, И.Д.; Yankovskyi, I.D.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі виконано дослідження тривалості розмов на різних напрямках телекомунікаційної транспортної мережі України. Показано необхідність дослідити мережу стільникового зв'язку і, особливо, її мережу сигналізації.
  • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОСП 

   Шумик, Є.В.; Шумик, Е.В.; Shumyk, Ye.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Робота присвячена дослідженню відношення захищеності оптичного сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль з урахуванням реальних параметрів передачі.
  • ДВОКОЛЕКТОРНІ МАГНІТОТРАНЗИСТОРИ В ЯКОСТІ КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЇВ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

   Шуба, Ю.О.; Шуба, Ю.О.; Shuba, Yu.O.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbachеv, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Досліджено можливість використання двоколекторного транзистора в якості економічного датчика магнітного поля в цифрових сенсорних мережах. Показано, що при використанні в мостовій схемі пари двоколекторних магнітотранзисторів ...
  • СЕНСОР МАГНІТНОГО ПОЛЯ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ В ЯКОСТІ КІНЦЕВОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

   Шишмарьов, В.В.; Шишмарёв, В.В.; Shyshmarov, V.V.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbachev, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Досліджено можливість збільшення чутливості сенсорів магнітного поля за рахунок комбінації в одній схемі сенсора чутливих елементів різних типів. Схема релаксаційного генератора на одному одноперехідному транзисторі ...