Now showing items 1-4 of 4

  • RESEARCH OF INTERFERENCE NOISE IN VDSL2 SYSTEMS WHEN OPERATING OVER TPP TYPE TELEPHONE CABLES 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.А.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The article presents the results of the research of the interference noise in transmission systems using the VDSL2 technology when working over TPP type telephone cables. The research was carried out by analyzing the ...
  • ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ТПП ТА ТППеп3 З КАБЕЛЕМ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Наведено результати вимірювання і усереднення основних параметрів кабелів ТППеп, ТППеп3 і «вита пара», які необхідні для створення математичних моделей розрахунку характеристик систем передачі мереж широкосмугового доступу ...
  • РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

   Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглядаються методи проектування інфокомунікаційної мережі навчального закладу з метою розширення спектру освітніх послуг та підняття їх якості до сучасного рівня. Проведено аналіз варіантів архітектури структурованої ...
  • ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛІВ ≪ВИТА ПАРА≫ КАТЕГОРІЇ 5 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.О.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглянуто класифікацію кабелів типу ≪вита пара≫. Представлено результати вимірювань власного загасання, перехідного загасання на ближньому кінці та захищеності від перехідних завад на дальньому кінці для кабелю типу ≪вита ...