Now showing items 1-5 of 5

  • AN ADAPTIVE CONTROL SYSTEM OF TELECOMMUNICATION NETWORK RESOURCES BASED ON FUZZY LOGIC 

   Врублевський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublevskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P.; Пилипенко, Г.В.; Пилипенко, Г.В.; Pylypenko, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   In modern telecommunication systems and networks, causal relationships in the gnoseological (cognitive) plan are not clearly traceable, which leads to uncertainty when choosing or building a mathematical model due to ...
  • COMPENSATION MODAL DISPERSIONS OPTICAL FIBER BY ROTATION RANKED GLASS MICROSTRUCTURE 

   Lesovoy, I.P.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Odintsov, N.N.; Одінцов, М.М.; Одинцов, Н.Н.; Stashchuk, O.M.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М. (Національний університет "Львівська політехніка", 2010)
   The anisotropic components find in fiber-optic transmission system of the issue wide using. Using characteristic the anisotropic medium for compensation chromatic dispersion of optical fiber (OF) is of considerable interest ...
  • МОДИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛУ МАРШРУТИЗАЦІЇ RIP НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

   Врублевський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublevskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P.; Пилипенко, Г.В.; Пилипенко, Г.В.; Pylypenko, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Дана робота присвячена синтезу маршрутизаторів, які здійснюють процес вироблення керуючого впливу на основі нечіткої логіки. Розробленоалгоритм маршрутизації на основі нечіткої логіки для протоколу RIP з розширеними ...
  • СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА РАДІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗИСІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

   Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P. (УНДІРТ, 2002)
   Розглядаються питання синтезу цифрового регулятора системи керування радіотехнічної системи на базисі нечіткої логіки. Обговорюються отримані результати. Рассматриваются вопросы синтеза цифрового регулятора системы ...
  • ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

   Врублєвський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublievskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Для забезпечення ефективності функціонування телекомунікаційної мережі необхідно забезпечити динамічне узгодження інтенсивності надходження потоків навантаження та їх рівномірне розподілення з урахуванням усіх ресурсів ...