Now showing items 1-1 of 1

    • ВПЛИВ ПОГРІШНОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИСПЕРСІЇ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОСП OTH 

      Лазор, І.Б.; Лазор, И.Б.; Lazor, I.B.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
      Виконано аналіз основних видів лінійних спотворень сигналу у волоконно-оптичних системах передачі. Розроблена модель оптичного каналу волоконно-оптичної системи передачі з розподілом по дожині хвилі. Отримано залежності ...