Recent Submissions

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MSAN ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ М. КИЇВ 

  Щербак, Р.О.; Щербак, Р.О.; Shcherbak, R.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проаналізовано характеристики мультисервісних платформ доступу MSAN, описано їх переваги, доведено ефективність використання для успішної модернізації мережі.
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В LTE МЕРЕЖАХ 

  Самедов, А.; Самедов, А.; Samedov, A.; науковий керівник – д.т.н. проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE мережах. Виявлено зв’язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління.
 • ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ЗАВАДИ У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ G.FAST ПРИ РОБОТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТЕЛЕФОННИМИ КАБЕЛЯМИ МАРКИ ТПП 

  Пухов, А.О.; Пухов, А.О.; Pukhov, A.O.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах передачі за технологією G.fast при роботі вітчизняними телефонними кабелями марки ТПП. У роботі проведено дослідження залежності інтерференційних завад від ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СП ADSL2+ ПРИ РОБОТІ ПО ТЕЛЕФОННОМУ КАБЕЛЮ 

  Обертюх, А.В.; Обертюх, А.В.; Obertiukh, A.V.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена дослідженню і оптимізації параметрів СП ADSL2+ широкосмугового xDSL доступу, при використанні ортогональних гармонічних сигналів (ОГС) з традиційною формою обвідної посилки лінійного сигналу. Оптимізація ...
 • СПОТВОРЕННЯ СИГНАЛУ В КОГЕРЕНТНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ 

  Марущак, Д.І.; Марущак, Д.И.; Marushchak, D.I.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглянута проблема збільшення швидкості передавання по оптичним каналам ВОСП. Розроблені відповідні імітаційні моделі волоконно-оптичних систем та отримано показники якості оптичних каналів в залежності від ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ 

  Мельничук, А.В.; Мельничук, А.В.; Melnychuk, A.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто принципи організації роботи рекламної агенції для надання широкого спектру послуг. Сформульовано основні вимоги до локальної мережі організації та її апаратного забезпечення. Виконано аналіз кількох варіантів ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ VDSL2 

  Мазурчак, В.М.; Мазурчак, В.М.; Mazurchak, V.M.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена моделюванню інтерференційних завад у системах передачі за технологією VDSL2 при роботі вітчизняними абонентськими лініями. У роботі представлено результати дослідження розподілу інтерференційних завад по ...
 • МУЛЬТИСЕРВІСНА КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА БАНКІВСЬКОГО ТИПУ 

  Левченко, Я.Г.; Левченко, Я.Г.; Levchenko, Ya.G.; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Побудова мультисервісних мереж, які сьогодні є основою ІТ-інфраструктури, практично будь-якої організації корпоративного типу, що має територіально розподілену структуру. Дано визначення мультисервісної мережі, сформульовані ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ Li-Fi 

  Кузьміна, А.О.; Кузьмина, А.О.; Kuzmina, A.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Корнійчук, В.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто особливості та принципи роботи технології Li-Fi (Light Fidelity), проаналізовані переваги і недоліки цієї технології, а також перспективи впровадження в широких масштабах. Наведено короткий порівняльний аналіз ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД В СИСТЕМАХ ШД xDSL 

  Зінченко, Д.В.; Зинченко, Д.В.; Zinchenko, D.V.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад і швидкості передачі в системах широкосмугового xDSL доступу. В роботі розглянуто теоретичні та реалізаційні основи побудови систем передач (СП) з ортогональними ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Запсенко, А.А.; Запсенко, А.А.; Zapsenko, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В доповіді пропонується порівняльний аналіз варіантів побудови систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу, який заснований на розрахунку інтерференційних завад, породжених лінійними спотвореннями ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ LTE 

  Гусейнли, О.; Гусейнли, О.; Huseinly, O.; науковий керівник – д.т.н. проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано аналіз підвищення пропускної спроможності радіо каналу LTE з використанням різних видів модуляції та швидкостей кодування з урахуванням моделі адитивного білого гаусівського шуму, що, у підсумку, дає змогу підвищити ...
 • ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ МОЩНОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОМЕХ В СИСТЕМАХ G.FAST ПРИ РАБОТЕ ПО ТЕЛЕФОННЫМ КАБЕЛЯМ ТПП 

  Готені Ондонго, Д.У.; Готени Ондонго, Д.У.; Hoteni Ondonho, D.U.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Работа посвящена исследованию соотношения мощности переходных и интерференционных помех в системах передачи по технологии G.fast при работе телефонными кабелями ТПП. В работе проведено исследование распределения спектральной ...
 • БАГАТОХВИЛЬОВА ВОСП ІЗ КОМБІНАЦІЙНИМ РОЗДІЛЕННЯМ 

  Гордійчук, Д.; Гордийчук, Д.; Hordiichuk, D.; науковий керівник – д.т.н. проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі виконано аналіз проблем упровадження волоконно-оптичних систем передачі з розподілом за довжиною хвилі та запропоновано альтернативний шлях збільшення пропускної спроможності та дальності передавання інформації ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОМЕХ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ПО ТЕХНОЛОГИИ BPL 

  Вержак, А.А.; Вержак, А.А.; Verzhak, А.А.; науковий керівник – к.т.н. ст. викл. Орєшков, В.І.; науковий консультант – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Работа посвящена исследованию интерференционных помех при применении ортогональных гармонических сигналов обобщенного класса в системах передачи BPL (Broadband Power Line), использующих для передачи сигналов провода домовой ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бурдейний, В.В.; Бурдейный, В.В.; Burdeinyi, V.V.; науковий керівник – к.т.н. доц. Корнійчук, В.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається технологія FSO (free-space optics – оптика вільного простору або атмосферна оптична лінія зв’язку, скор. АОЛЗ) для метеоумов міста Одеса.
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ПО ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 

  Букараун, Н.; Букараун, Н.; Bukaraun, N.; науковий керівник – д.т.н. проф. Балашов, В.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В работе даны результаты исследования перспективных технологий широкополосного доступа по телефонной сети. Приведены методика синтеза ортогональных гармонических сигналов (ОГС) обощенного класса и результаты исследования ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ПОД ВОДОЙ 

  Берзак, В.Е.; Берзак, В.Э.; Berzak, V.E.; науковий керівник – к.т.н. доц. Корнійчук, В.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Рассматривается технология UWOC (underwater wireless optical communication – подводная беспроводная оптическая связь) для вод Черного моря.
 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СИГНАЛІВ В ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Наслі, Басомпа Лукула Йочебед; Насли, Басомпа Лукула Йочебед; Nasli, Basompa Lukula Yochebed; науковий керівник – к.т.н. доц. Педяш, В.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі розглянуто методи моделювання оптичного середовища розповсюдження у волоконно-оптичних системах передачі. Детально розглянуто метод моделювання з розщепленням по фізичним факторам. Наводяться рекомендації по вибору ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

  Бакадіса, М.Р.; Бакадиса, М.Р.; Bakadisa, M.R.; науковий керівник – д.т.н. проф. Лісовий, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в мультисервісних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології, що базується на новому методі комутації, що поєднує в собі переваги ...

View more