Now showing items 1-6 of 6

  • TEMPERATURE COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION AND YOUNG’S FICTIVE MODULUS OF SELF-SUPPORTING OPTICAL CABLE 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Старенький, І.В.; Старенький, И.В.; Starenkyi, I.V.; Гаджиєв, М.М.; Гаджиев, М.М.; Hadzyiev, М.М.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Based on the method of determining the temperature coefficient of linear expansion and Young’s modulus of a dielectric optical cable, the study of temperature coefficient of linear expansion (TCLR) – a01 and the Young’s ...
  • THERMOMECHANICAL INFLUENCE ON OPTICAL FIBERS DURING THE PRODUCTION AND OPERATION OF OPTICAL CABLE 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, І.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   In this work the research shows that the maintenance of the mechanical integrity of optical fibers (OF) requires the determination of thermomechanical effects on OFs during the production and operation of an optical cable ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ПОШКОДЖЕНЬ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Надвоцька, О.І.; Надвоцкая, О.И.; Nadvotska, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Проведено визначення закону розподілу пошкоджень підземних оптичних кабелів волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) транспортної телекомунікаційної мережі зв’язку України, що експлуатувалися в умовах Одеської, Закарпатської ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ ФРАГМЕНТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Тараненко, Я.; Тараненко, Я.; Taranenko, Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проведено визначення середнього значення часу напрацювання на відмову між пошкодженнями підземних оптичних кабелів (ОК) волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) на фрагментах транспортної телекомунікаційної мережі зв’язку ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ НАПРУГИ В ОПТИЧНОМУ КАБЕЛІ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Старенький, І.В.; Старенький, И.В.; Starenkiy, I.V.; Лелецький, Є.К.; Лелецкий, Е.К.; Leletskyi, Ye.K.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
   Наведено результати впливу температури навколишнього середовища на фіктивну механічну напругу (σфх) діелектричного оптичного кабелю багатомодульної конструкції із силовими елементами із склопластику та арамідних ниток. На ...
  • КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ В РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ 

   Бондаренко, О.В.; Костік, Б.Я.; Кіфорук, С.В.; Степанов, Д.М.; Слободянюк, І.А.; Бондаренко, О.В.; Костик, Б.Я.; Кифорук, С.В.; Степанов, Д.Н.; Слободянюк, И.А.; Bondarenko, O.V.; Kostik, B.Y.; Kiforuk, S.V.; Stepanov, D.M.; Slobodyanyuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   В даній статті надано результати експлуатаційних досліджень надійності роботи підземних волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що експлуатуються в різних кліматичних умовах України, на основі обробки статистичних даних ...