Recent Submissions

  • МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

    Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2009)
    Брошура містить результати наукового дослідження, яке виконано автором, тенденцій розвитку концепцій маркетингу на початку ХХІ століття. Розглянуто еволюція маркетингу та його концепцій; нові виді маркетингу ХХІ століття: ...
  • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

    Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
    Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, ви- конаного автором. Розглянуто еволюцію ролі ціни і ціноутворення у системі маркетингу, два підходи до аналізу сутності ціни як економічної ...