Recent Submissions

 • МАРКЕТИНГОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
  Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, виконаного автором. Розглянуто сучасну концепцію маркетингу, сутність маркетингового управління, його особливості, цілі, принципи, стратегію, ...
 • МАРКЕТИНГ ДЛЯ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (Одесса “АстроПринт”, 1998)
  В данной работе на базе анализа уже имеющихся изданий и системного подхода к изложению материала описаны основные идеи маркетинга применительно к практике отечественных предприятий в виде, понятном широкому кругу ...
 • МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІРМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Стрій, Л.О.; Рильков, В.А.; Осипов, В.Н.; Стрий, Л.А.; Рыльков, В.А.; Осипов, В.Н.; Striy, L.A.; Rylkov, V.A.; Ocipov, V.N. (ИПРЭЭИ НАН Украины, 1996)
  Особливості економіки перехідного періоду, загострення проблем збуту продукції, що випускається, посилення конкуренції з боку іноземних виробників змушують підприємства машинобудування шукати нові шляхи розвитку. Особенности ...
 • МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2009)
  Брошура містить результати наукового дослідження, яке виконано автором, тенденцій розвитку концепцій маркетингу на початку ХХІ століття. Розглянуто еволюція маркетингу та його концепцій; нові виді маркетингу ХХІ століття: ...
 • ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2002)
  Брошюра містить результати наукового дослідження основних економічних процесів, що визначають розвиток економіки на початку ХХІ століття. Розглянуто чинники, що сприяють глобалізації економіки; основні риси глобальної ...
 • РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 2000)
  Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу, ви- конаного автором. Розглянуто еволюцію ролі ціни і ціноутворення у системі маркетингу, два підходи до аналізу сутності ціни як економічної ...
 • РЫНОК КАК УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВА РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 1999)
  Брошюра содержит некоторые результаты системного исследования современного маркетинга. Рассмотрены условия возникновения и развития рынка, его функции, инфраструктура, определены понятие "рынок", классификация рынков. Особенно ...
 • РИНОК ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ I ОСНОВА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ІПРЕЕД НАН України, 1999)
  Брошюра містить деякі результати системного дослідження сучасного маркетингу. Розглянуто умови виникнення і розвитку ринку, його функції, інфраструктура, визначено поняття “ринок”, класифікація ринків. Особливо розглянуто ...
 • МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОНЦЕРНЕ РРТ 

  Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1997)
  В брошюре изложены результаты маркетингового исследования, выполненного в Одесском предприятии концерна РРТ. У брошурі викладені результати маркетингового дослідження, виконаного в Одеському підприємстві концерну РРТ. The ...