Show simple item record

dc.contributor.authorТігарєв, А.М.
dc.contributor.authorТигарев, А.М.
dc.contributor.authorTigariev, A.M.
dc.contributor.authorТігарєва, Т.Г.
dc.contributor.authorТигарева, Т.Г.
dc.contributor.authorTigarieva, T.G.
dc.date.accessioned2023-05-12T08:21:13Z
dc.date.available2023-05-12T08:21:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn2223-5744
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/4867
dc.descriptionТігарєв А.М. Удосконалення систем регулювання водогрійних котлів / А.М. Тігарєв, Т.Г. Тігарєва // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Т. 12, №1-2. – С. 94-102en_US
dc.description.abstractРозглядається варіант удосконалення автоматичних систем керування режимом спалювання природного газу в якості палива для водогрійних котлів. Метою удосконалення є оптимізація співвідношення газ-повітря для підтримання заданої температури в приміщеннях, що опалюються, в залежності від температури довкілля. У більшості використовуваних зараз водогрійних котлів підтримка співвідношення газ/повітря здійснюється відповідно до режимних карт без урахування економічного та екологічного спалювання газу, а також без автоматичного урахування температури навколишнього середовища. Прагнення до зменшення зайвих витрат палива викликає необхідність створення таких систем автоматичного керування, які б дозволяли підтримувати необхідну температуру теплоносія на виході котла при різних температурах довкілля. Основним принципом підвищення ефективності є максимально можливе використання наявної (нижчої) теплоти згоряння QнP. Основними складовими втрат теплоти при цьому є втрати з газами, що відходять q2, і втрати від так званого хімічного недопалу q3. Обидва ці показники тісно пов'язані з коефіцієнтом надлишку повітря α у факелі палаючого палива, від якого залежить і кількість шкідливих викидів в атмосферу. В роботі проаналізовано кілька видів систем регулювання співвідношення «паливо-повітря», відзначено їхні переваги та недоліки. Зроблено висновок, що найбільшого позитивного ефекту можна досягнути тільки при використанні систем безперервного автоматичного контролю й регулювання співвідношення «паливо-повітря». Запропоновано структуру системи керування, що стежить за температурою довкілля та відповідно до неї змінює температуру на виході котла. При цьому для забезпечення здатності системи працювати в значному діапазоні температур довкілля та підтримання економічного спалювання палива пропонується застосування адаптивних ПІД регуляторів на підставі табличної зміни їх налаштувань. Для забезпечення екологічного спалювання палива застосовано режим «відскоку». Проведене моделювання для однієї температури показало можливість практичного використання подобної системи в системах опалення приміщень за допомогою котлів малої потужності.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherНаціональний університет "Одеська політехніка"en_US
dc.subjectВодогрійний котелen_US
dc.subjectРегулювання температуриen_US
dc.subjectСпіввідношення газ-повітряen_US
dc.subjectРегуляторen_US
dc.subjectРежим відскокуen_US
dc.subjectМоделюванняen_US
dc.subjectКонцентрація СОen_US
dc.subjectWater boileren_US
dc.subjectTemperature regulationen_US
dc.subjectGas-air ratioen_US
dc.subjectRegulatoren_US
dc.subjectBounce modeen_US
dc.subjectModelingen_US
dc.subjectCO concentrationen_US
dc.subjectВодогрейный котелen_US
dc.subjectРегулировка температурыen_US
dc.subjectСоотношение газ-воздухen_US
dc.subjectРегуляторen_US
dc.subjectРежим отскокаen_US
dc.subjectМоделированиеen_US
dc.subjectКонцентрация СОen_US
dc.titleУДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВen_US
dc.title.alternativeСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОТЛОВen_US
dc.title.alternativeIMPROVEMENT OF WATER HEATING BOILER REGULATION SYSTEMSen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record