Recent Submissions

  • МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

    Щуровская, А.Ю.; Щуровська, А.Ю.; Schurovckaya, A.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту та зв’язку. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, 2005. Дисертація присвячена ...