Show simple item record

dc.contributor.authorВорніков, В.І.
dc.contributor.authorВорников, В.И.
dc.contributor.authorVornikov, V.I.
dc.date.accessioned2023-01-31T11:13:48Z
dc.date.available2023-01-31T11:13:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-617-582-072-8
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/4800
dc.descriptionВорніков В.І. "Соціальні архетипи" у просторі взаємовідносин в українському суспільстві / Д.М. Унтилова, С.П. Зернова // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2020 р., м. Одеса. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020. – Ч.2. – С. 18-21en_US
dc.description.abstractНові глобалізаційні виклики значною мірою впливають на простір сучасного українського суспільства та національної культури, що співвідноситься з постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються в різних сферах, зокрема, інформатизації, в проекціях розвитку мистецтва, нової наукової методології, поліфонії мультикультур, а головне - у хоча перебудованних формах взаємовідношень в суспільстві, але на засадах певних відтворенних соціальних архетипів в новій якості їх впливу. Сучасний стан суспільних відносин, що розкриваються тільки як проекція цілого ряду соціальних криз, конфліктів, певного роду протиріч, потребує створення нового цілісного підходу до розгляду взаємодії соціального і унікального буття, за К. Юнгом. Метою дослідження є розгляд простору взаємовідносин в сучасному українському віртуалізованному суспільстві та розкриття їх сутнісних характеристик. Виявити значення «соціальних архетипів» та обґрунтувати їх роль у взаємовідносинах на засадах запропонованної теоретичної моделі "комунікативної взаємодії, що включає знакові та символічні її структурні виміри.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectАрхетипиen_US
dc.subjectArchetypesen_US
dc.subjectАрхетипыen_US
dc.subjectСоціальні архетипиen_US
dc.subjectSocial archetypesen_US
dc.subjectСоциальные архетипыen_US
dc.subjectСоціальні відносиниen_US
dc.subjectSocial relationsen_US
dc.subjectСоциальные отношенияen_US
dc.subjectСамоорганізація суспільстваen_US
dc.subjectSelf-organization of societyen_US
dc.subjectСамоорганизация обществаen_US
dc.title"СОЦІАЛЬНІ АРХЕТИПИ" У ПРОСТОРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІen_US
dc.title.alternative"SOCIAL ARCHETYPES" IN THE SPACE OF RELATIONSHIPS IN UKRAINIAN SOCIETYen_US
dc.title.alternative"СОЦИАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ" В ПРОСТРАНСТВЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record