Show simple item record

dc.contributor.authorТолкачова, Г.В.
dc.contributor.authorТолкачова, Г.В.
dc.contributor.authorTolkachova, G.V.
dc.contributor.authorКазаковцева, Д.Д.
dc.contributor.authorКазаковцева, Д.Д.
dc.contributor.authorKazakovtseva, D.D.
dc.date.accessioned2022-11-30T10:05:33Z
dc.date.available2022-11-30T10:05:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/4792
dc.descriptionТолкачова Г.В. Управління продуктивністю праці на прикладі банку / Г.В. Толкачова, Д.Д. Казаковцева // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 березня 2017 р., м. Одеса. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017. – С. 70-73en_US
dc.description.abstractРозвиток ринкових відносин в Україні обумовлює діяльність підприємств, умов їх дії на ринку. Категорія продуктивності праці має найважливіше значення на різних рівнях економіки: народногосподарському, галузевому, регіональному, внутрішньовиробничого. Продуктивність праці, характеризуючи результати господарської діяльності підприємства, є головним показником економічного життя суспільства в цілому. Продуктивність праці є узагальнюючим, показником, аналіз якого дозволяє контролювати поточні та стратегічні цілі. Підвищення суспільного рівня продуктивності праці означає економію живої і минулого праці, тобто зниження суспільно робочого часу, який необхідний на виробництво одиниці товару; зниження його вартості. Досягнутий рівень продуктивності праці визначає забезпеченість товариства матеріальними і духовними благами, рівень його багатства. Таким чином, актуальність геми дослідження обумовлена тим, що в умовах потужної конкуренції на ринках товару, послуг і праці великого значения набуває підвищення продуктивності праці, яка є якісним показником конкурентоспроможності робітника в системі відносин на ринку праці. Метою дослідження є виявлення основних факторів та резервів підвищення продуктивності праці та її значення у виробництві.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectПродуктивність праціen_US
dc.subjectУправлінняen_US
dc.subjectКонкурентоспроможністьen_US
dc.subjectРинки праціen_US
dc.subjectПроизводительность трудаen_US
dc.subjectУправлениеen_US
dc.subjectКонкурентоспособностьen_US
dc.subjectРынки трудаen_US
dc.subjectProductivityen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.subjectCompetitivenessen_US
dc.subjectLabor marketsen_US
dc.titleУПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ БАНКУen_US
dc.title.alternativeLABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF A BANKen_US
dc.title.alternativeУПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ БАНКАen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record