Now showing items 1-20 of 1325

  • ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАБЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

   Балашов, В.А.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O.; Ляховецький, Л.М.; Ляховецкий, Л.М.; Liakhovetskyi, L.M. (Укртелеком, 2002)
   Невысокая скорость передачи цифровых сигналов по абонентским линиям (АЛ) с помощью модемов по рекомендациям ITU серии V существенно ограничивает возможности предоставления пользователям современных информационных услуг, ...
  • ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ 5G 

   Нікіфоренко, А.К.; Никифоренко, А.К.; Nikiforenko, А.К.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   В роботі аналізуються перспективи розвитку та впровадження технології мобільних мереж нового покоління - 5G. Проаналізовано загальні тренди розвитку технології 5G, дана оцінка перспектив переходу до мереж покоління 5G.
  • РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

   Небога, Д.С.; Небога, Д.С.; Neboha, D.S.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Мета кожного підприємництва - прибуток. Як достигнути того, щоб про твій бізнес знали? Щоб про нього говорили? Ефективність доведення інформації про себе до партнерів та клієнтів грає в дійсності результативного бізнесу ...
  • УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ: АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

   Мороз, В.В.; Мороз, В.В.; Moroz, V.V.; Ковальчук, С.В.; Ковальчук, С.В.; Kovalchuk, S.V.; Міщенко, В.М.; Мищенко, В.М.; Mishchenko, V.M.; Мартиненко, В.; Мартиненко, В.; Martynenko, V.; науковий керівник – ст. викл. Лаврека, К.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі аналізуються особливості процесу управління інформаційної безпекою, розглядаються стандарти в галузі інформаційної безпеки для створення, розвитку і підтримки системи управління інформаційною безпекою. Пропонується ...
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖ 4G ТА 5G 

   Матяшенко, В.М.; Матяшенко, В.М.; Matiashenko, V.M.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі розглядаються загальні характеристики, технічні показники, функціональні особливості і динаміка впровадження в Україні та світі мереж мобільного зв’язку четвертого (4G) та п’ятого (5G) поколінь. Розглядаються ...
  • СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

   Матієнко, М.А.; Матиенко, М.А.; Matiienko, M.A.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі аналізуються особливості процесу функціонування системи інформаційної безпеки підприємства та досліджуються вразливості, які здатні порушити її роботу. Розглядаються загальні підходи до модернізації системи безпеки ...
  • АНАЛІЗ РИНКУ ПРОВАЙДЕРІВ У МІСТІ ОДЕСА З БОКУ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-СТОРІНКИ 

   Мазурков, В.В.; Мазурков, В.В.; Mazurkov, V.V.; науковий керівник – ст. викл. Розенвассер, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглядається аналіз ринку провайдерів у місті Одеса, їх переваги та недоліки, найвпливовіші фактори для їх оцінки.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО СЕГМЕНТУ ІРv6-ІНТЕРНЕТ 

   Кучинський, Д.Г.; Кучинский, Д.Г.; Kuchynskyi, D.G.; науковий керівник – к.т.н. доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   В роботі досліджуються особливості протоколу IPv6, розглянута та проаналізована динаміка впровадження IPv6 в український сегмент Інтернет у порівнянні з сегментами Інтернет інших країн за параметрами: загальна кількість ...
  • АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ВІДЕО СЕРВІСІВ У ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ 

   Кукса, В.А.; Кукса, В.А.; Kuksa, V.A.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Робота присвячена аналізу чинників, які впливають на якість надання відео сервісів у пакетних ІР мережах.
  • АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ 

   Кононунченко, Д.С.; Кононунченко, Д.С.; Kononunchenko, D.S.; Коркоцький, С.О.; Коркоцкий, С.О.; Korkotskyi, S.O.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі проводиться аналіз сучасних технологій, які застосовуються для створення інформаційних мереж підприємства. Надається оцінка перспективи використання нових технології, таких як технології засновані на використанні ...
  • РОЗРОБКА WЕВ-САЙТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧІВ ОПЕРАТОРУ ЗВ’ЯЗКУ 

   Каретний, О.В.; Каретный, О.В.; Karetnyi, O.V.; науковий керівник – ст. викл. Розенвассер, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розробляється WЕВ-сайт для персоналізації послуг користувачів оператору зв’язку. Аналіз затребуваності персоналізації тарифних планів операторів зв’язку.
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ 

   Іщенко, Д.М.; Ищенко, Д.М.; Ishchenko, D.M.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Представлені класифікації алгоритмів та методів розпізнавання мови. Виявлені недоліки акустико-фонетичного підхід, підходу з точки зору розпізнавання образів та підходу з точки зору штучного інтелекту.
  • ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

   Ізюмов, В.В.; Изюмов, В.В.; Iziumov, V.V.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування телекомунікаційних об'єктів, пропонується алгоритм оцінки функціональних можливостей систем моніторингу. Надається приклад реалізації системи моніторингу ...
  • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ТА П’ЯТОГО ПОКОЛІНЬ В УКРАЇНІ 

   Іванов, В.П.; Иванов, В.П.; Ivanov, V.P.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Технології мобільного зв’язку розвиваються шаленими темпами. Нещодавно такі технології, як ЗG здавалися надшвидкими, проте прогрес не стоїть на місці - до нас поступово приходять мережі 4G та 5G. Розглядається перспективи ...
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ 

   Замега, М.О.; Замега, М.О.; Zameha, M.O.; науковий керівник – к.т.н. доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі розглядаються методи створення віртуальних приватних мереж. Описуються особливості, переваги та недоліки кожного методу. Здійснюється порівняльній аналіз методів створення віртуальних приватних мереж, для чого ...
  • ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ 

   Єндирович, Ю.В.; Ендирович, Ю.В.; Yendyrovych, Yu.V.; Діденко, В.В.; Диденко, В.В.; Didenko, V.V.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі аналізується процес розвитку мереж доступу в Україні, дається прогноз перспектив розвитку різних технологій доступ та рекомендації щодо їх застосування.
  • АЛГОРИТМ ВИБОРУ СПОСОБУ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

   Ємельянов, Ф.А.; Емельянов, Ф.А.; Yemelianov, F.A.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   У роботі пропонується алгоритм, який дозволяє, з урахуванням організаційних умов задачі, обрати оптимальний спосіб побудови інформаційної мережі.
  • АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СDMA ТА GSМ З БОКУ КОРИСТУВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ WЕВ-СТОРІНКИ 

   Євграфов, Р.О.; Евграфов, Р.О.; Yevhrafov, R.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглядається аналіз технологій СDMA та GSМ, основні відмінності та фактори для вибору з боку користувача.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕННЯХ VРN 

   Дусяк, Н.Л.; Дусяк, Н.Л.; Dusiak, N.L.; науковий керівник – к.т.н. доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Проведено класифікацію VРN-рішень, розглянуті найбільш популярні варіанти побудови VРN та перспективне рішення створення гібридної VРN, розглянуті типи атак на компоненти ІРSес, описані принципи організації VРN L2 та VРN ...
  • МЕТОДИКА ВИБОРУ МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

   Доронін, В.В.; Доронин, В.В.; Doronin, V.V.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Робота присвячена проблемі вибору інформаційних та комунікаційних засобів для застосування у навчальному процесі. Розглянуто рішення цієї задачі на прикладі вибору системи імітаційного моделювання, використано алгоритм ...