Recent Submissions

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ КОНВЕРГЕНТНОЇ ПЛАТФОРМИ IMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Тронц, Н.В.; Тронц, Н.В.; Tronts, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проведено дослідження характеристик якості сигнального трафіку конвергентної платформи IMS за допомогою тензорного методу базисних контурів та вузлових пар. Отримані результати значень часу затримки сигнальних SIP-повідомлень ...
 • КОНВЕРГЕНТНА ПЛАТФОРМА НАДАННЯ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА БАЗІ IMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловей, К.Н.; Соловей, К.Н.; Solovei, K.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Поставлена задача дослідження характеристик якості сигнального трафіку конвергентної платформи IMS. Існують різні методи вирішення данної задачі, пропонується використати тензорний аналіз, а в якості методу вузловий тензорний ...
 • USAGE OF CUBIC SPLINE-INTERPOLATION FOR VOICE SIGNAL RECOVERY IN VOCODER RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Лисюк, Е.; Лысюк, Э.; Lysiuk, Е.; Руденко, А.; Руденко, А.; Rudenko, A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  In the given work the application of spline-approximation for signal`s recovery in vocoder radiocommunication systems is described. The recovery of the voice signal with the help of cubic spline was performed, the comparative ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ LTE/MVNO З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДУ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Легка, В.М.; Легкая, В.М.; Lehka, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Для вирішення завдання оптимізації структури мережі мобільного зв'язку LTE/MVNO запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції. Отримано значення характеристик якості QoS складної мережної ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ MPLS-TE/FRR 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Климчук, О.С.; Климчук, О.С.; Klymchuk, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Запропоновано рішення задачі вибору TE-tunnel швидкої перемаршрутизації трафіку FRR в мережі MPLS-TE/FRR за критерієм мінімального часу затримки пакетів. Отримано результати ефективного використання мережних ресурсів в ...
 • RESEARCH OF THE MOBILE INTERNET TRAFFIC PARAMETERS 

  Glazyrin, D.S.; Глазирін, Д.С.; Глазырин, Д.С.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Under Internet traffic is meant the amount of data transmitted through the Internet connection for a certain time period. The traffic can be incoming and excurrent. First type of traffic is the amount of data you download. ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖІ LTE У МІСТІ ХЕРСОН 

  Вельбик, І.Ю.; Вельбик, И.Ю.; Velbyk, I.Yu.; науковий керівник – проф. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Розглядається перспективи впровадження мережі LTE у м. Херсон, її технічна можливість та доцільність. Важливою проблемою є прокладка кабельних ліній, іноді вона неможлива, незручна й економічно недоцільна, особливо у великих ...
 • ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ НЕРАВНОМЕРНЫХ ЧАСТОТНЫХ ПЛАНОВ DWDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балєєв, І.С.; Балеев, И.С.; Baleyev, I.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Исследуются возможности повышения пропускной способности волоконно-оптических системы передачи за счет использования неравномерной сетки частот. При этом ширина полосы каждого канала выбирается так, чтобы скорость передачи ...
 • МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПАКЕТНОЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ IoT 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaiev, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  При створенні пакетних мереж нового покоління виникає проблема розрахунку пропускної здатності мереж широкосмугового мультисервісного доступу. На практиці для цього використовують математичне моделювання, або, без належного ...
 • ГЛУБОКИЕ УРОВНИ В P-N-СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ GaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodyanyuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено исследование глубоких уровней в p-n-структурах на основе твердого раствора GaAsP. Показано, что существенный разброс эффективности исследованных светодиодов обусловлен различием состава GaAsP в активной области. ...
 • ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ПОШКОДЖЕНЬ В ПРОВІДНИКОВИХ ЛІНІЯХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, I.A. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Розглядається питання контролю стану в провідникових лініях різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів контролю ...
 • СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕРАВНОМЕРНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВОСП WDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балеєв, І.С.; Балеев, И.С.; Balieiev, I.S.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yureva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Рассматриваются методы построения неравномерных канальных планов ВОСП СРК, которые обеспечивают приблизительно равную теоретически достижимую скорость передачи в каждом канале. Доклад подводит итоги разработки методов ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ НАПРУГИ В ОПТИЧНОМУ КАБЕЛІ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Старенький, І.В.; Старенький, И.В.; Starenkiy, I.V.; Лелецький, Є.К.; Лелецкий, Е.К.; Leletskyi, Ye.K.; Кіфорук, С.В.; Кифорук, С.В.; Kiforuk, S.V.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  Наведено результати впливу температури навколишнього середовища на фіктивну механічну напругу (σфх) діелектричного оптичного кабелю багатомодульної конструкції із силовими елементами із склопластику та арамідних ниток. На ...
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ДОРЕЧНОСТІ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІТ-ГАЛУЗІ У ВИШАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ІТ-ПРАЦІ 

  Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сформовано та проаналізовано рейтинг мов програмування на українському ринку ІТ-праці. Обґрунтовано доцільність вибору мов програмування у навчальному процесі у вишах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ВОЛЗ 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V.; Лавринець, О.І.; Лавринець, О.И.; Lavrynets, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сучасні волоконно-оптичні системи передачі володіють великими можливостями і широкосмугового, стабільністю і надійністю, високим ступенем достовірності передачі інформації. Щоб відповідати цим якостям, всі їхні елементи ...
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглянуто методи забезпечення електромагнітної сумісності сучасних технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у якості середовища передачі сигналів симетричні багатопарні кабелі. ...
 • ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ КОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРА 

  Одегов, Н.А.; Одегов, М.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В целях апробации на доклад выносятся результаты исследований автора в направлении обоснования возможности формирования оптических сигналов заданной формы фемтосекундными импульсами лазера.
 • ПОЛЯ РИЗАЦІЙНА МОДОВА ДИСПЕРСІЯ СИГНАЛУ В АНІЗОТРОПНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Дикий, Д.С.; Дикий, Д.С.; Dykyi, D.S.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано дослідження поляризаційної модової дисперсії сигналу в анізотропному оптичному волокні з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла. Встановлено залежність поляризаційної модової дисперсії від кроку обертання ...
 • ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Исследовались электрические и электролюминесцентные характеристики излучающих диодов. Изучено влияние токовой тренировки при различных плотностях тока и температурах на интенсивность излучения и характеристики диодов. ...
 • ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СВЕТОДИОДОВ ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ-КВАНТОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено исследование деградации светодиодов на основе GaAlAs при многократном их облучении γ – квантами С0 60. Изучены изменения электрических и электролюминесцентных характеристик оптических излучателей при длительном ...

View more