Recent Submissions

 • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕТЕЙ 

  Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, І.К.; Скоропад, И.К.; Skoropad, I.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Одной из задач современного общества, является задача повышения доступности медицинских услуг, а также их качества. Решением поставленной задачи является создание телемедицинских сетей, которые обеспечат возможность ...
 • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕТЕЙ 

  Царёв, Р.Ю.; Царьов, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, И.К.; Скоропад, І.К.; Skoropad, I.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Одной из задач современного общества, является задача повышения доступности медицинских услуг, а также их качества. Решением поставленной задачи является создание телемедицинских сетей, которые обеспечат возможность ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ SІР СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ ВІДЕО КОДЕРА Н.264 

  Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Вступ. Однією із популярних послуг в пакетних мережах, зокрема Інтернет, є передача потокового відео. Канали мереж радіо доступу до Інтернет в реальних умовах характеризуються обмеженою пропускною здатністю. Тому актуальними ...
 • PREDICTION OF VIDEO-TRAFFIC CHARACTERISTICS IN IoT/5G NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Снігур, Н.О.; Снигур, Н.О.; Snigur, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Abstract. The characteristics of traffic service quality in the IoT/5G network are considered. Spline-extrapolation method was used to predict traffic parameters and quality characteristics of its service. The results of ...
 • АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ В КАНАЛІ WI-FI, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ДОДАТКАМИ МАЛОЧУТЛИВИМИ ДО ВТРАТ ПАКЕТІВ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Вступ. Існуюча тенденція збільшення інтенсивності та мультисервісності трафіку додатків спонукає операторів зв’язку покращувати техніко-економічні показники пакетних мереж. Зокрема, це необхідна пропускна здатність каналу ...
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТА SІР ТРАФІКУ 

  Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  На ефективність використання пропускної здатності каналу мережі при передачі трафіку додатків впливає трафік протоколів, які вирішують певні технологічні задачі, наприклад, сигналізації, маршрутизації тощо. Звісно цей ...
 • ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАБЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  Балашов, В.А.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O.; Ляховецький, Л.М.; Ляховецкий, Л.М.; Liakhovetskyi, L.M. (Укртелеком, 2002)
  Невысокая скорость передачи цифровых сигналов по абонентским линиям (АЛ) с помощью модемов по рекомендациям ITU серии V существенно ограничивает возможности предоставления пользователям современных информационных услуг, ...
 • ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ 5G 

  Нікіфоренко, А.К.; Никифоренко, А.К.; Nikiforenko, А.К.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі аналізуються перспективи розвитку та впровадження технології мобільних мереж нового покоління - 5G. Проаналізовано загальні тренди розвитку технології 5G, дана оцінка перспектив переходу до мереж покоління 5G.
 • РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

  Небога, Д.С.; Небога, Д.С.; Neboha, D.S.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Мета кожного підприємництва - прибуток. Як достигнути того, щоб про твій бізнес знали? Щоб про нього говорили? Ефективність доведення інформації про себе до партнерів та клієнтів грає в дійсності результативного бізнесу ...
 • УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ: АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

  Мороз, В.В.; Мороз, В.В.; Moroz, V.V.; Ковальчук, С.В.; Ковальчук, С.В.; Kovalchuk, S.V.; Міщенко, В.М.; Мищенко, В.М.; Mishchenko, V.M.; Мартиненко, В.; Мартиненко, В.; Martynenko, V.; науковий керівник – ст. викл. Лаврека, К.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі аналізуються особливості процесу управління інформаційної безпекою, розглядаються стандарти в галузі інформаційної безпеки для створення, розвитку і підтримки системи управління інформаційною безпекою. Пропонується ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖ 4G ТА 5G 

  Матяшенко, В.М.; Матяшенко, В.М.; Matiashenko, V.M.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі розглядаються загальні характеристики, технічні показники, функціональні особливості і динаміка впровадження в Україні та світі мереж мобільного зв’язку четвертого (4G) та п’ятого (5G) поколінь. Розглядаються ...
 • СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

  Матієнко, М.А.; Матиенко, М.А.; Matiienko, M.A.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі аналізуються особливості процесу функціонування системи інформаційної безпеки підприємства та досліджуються вразливості, які здатні порушити її роботу. Розглядаються загальні підходи до модернізації системи безпеки ...
 • АНАЛІЗ РИНКУ ПРОВАЙДЕРІВ У МІСТІ ОДЕСА З БОКУ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-СТОРІНКИ 

  Мазурков, В.В.; Мазурков, В.В.; Mazurkov, V.V.; науковий керівник – ст. викл. Розенвассер, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається аналіз ринку провайдерів у місті Одеса, їх переваги та недоліки, найвпливовіші фактори для їх оцінки.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО СЕГМЕНТУ ІРv6-ІНТЕРНЕТ 

  Кучинський, Д.Г.; Кучинский, Д.Г.; Kuchynskyi, D.G.; науковий керівник – к.т.н. доц. Бубенцова, Л.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі досліджуються особливості протоколу IPv6, розглянута та проаналізована динаміка впровадження IPv6 в український сегмент Інтернет у порівнянні з сегментами Інтернет інших країн за параметрами: загальна кількість ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ВІДЕО СЕРВІСІВ У ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ 

  Кукса, В.А.; Кукса, В.А.; Kuksa, V.A.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена аналізу чинників, які впливають на якість надання відео сервісів у пакетних ІР мережах.
 • АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ 

  Кононунченко, Д.С.; Кононунченко, Д.С.; Kononunchenko, D.S.; Коркоцький, С.О.; Коркоцкий, С.О.; Korkotskyi, S.O.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі проводиться аналіз сучасних технологій, які застосовуються для створення інформаційних мереж підприємства. Надається оцінка перспективи використання нових технології, таких як технології засновані на використанні ...
 • РОЗРОБКА WЕВ-САЙТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧІВ ОПЕРАТОРУ ЗВ’ЯЗКУ 

  Каретний, О.В.; Каретный, О.В.; Karetnyi, O.V.; науковий керівник – ст. викл. Розенвассер, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розробляється WЕВ-сайт для персоналізації послуг користувачів оператору зв’язку. Аналіз затребуваності персоналізації тарифних планів операторів зв’язку.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ 

  Іщенко, Д.М.; Ищенко, Д.М.; Ishchenko, D.M.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Представлені класифікації алгоритмів та методів розпізнавання мови. Виявлені недоліки акустико-фонетичного підхід, підходу з точки зору розпізнавання образів та підходу з точки зору штучного інтелекту.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

  Ізюмов, В.В.; Изюмов, В.В.; Iziumov, V.V.; науковий керівник – доц. Царьов, Р.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування телекомунікаційних об'єктів, пропонується алгоритм оцінки функціональних можливостей систем моніторингу. Надається приклад реалізації системи моніторингу ...
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ТА П’ЯТОГО ПОКОЛІНЬ В УКРАЇНІ 

  Іванов, В.П.; Иванов, В.П.; Ivanov, V.P.; науковий керівник – к.т.н. доц. Шерепа, І.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Технології мобільного зв’язку розвиваються шаленими темпами. Нещодавно такі технології, як ЗG здавалися надшвидкими, проте прогрес не стоїть на місці - до нас поступово приходять мережі 4G та 5G. Розглядається перспективи ...

View more