Now showing items 1-1 of 1

    • РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ AMQP 

      Горовий, О.Є.; Горовой, О.Е.; Horovyi, O.Ye.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
      Розглядається протокол AMQP, його практичне застосування, переваги та недоліки, доцільність застосування в тій, чи іншій ситуації та найпоширеніші реалізації.