Now showing items 1-20 of 24

  • АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ КІНЦЕВОЇ РОЗРЯДНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ 

   Воробйова, О.М.; Воробьева, Е.М.; Vorobiova, O.M.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Проведено аналіз впливу кінцевого числа двійкових розрядів на величину обчислювальної помилки цифрових пристроїв.
  • ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ WEB САЙТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ 

   Гусєв, І.А.; Гусев, И.А.; Gusev, I.A.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Показана актуальність створення веб-сайтів для мобільних платформ. Здійснено аналіз існуючих технологій розробки сайтів і вибрана відповідна для розробки сайтів під мобільні платформи.
  • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ 

   Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглянути питання використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. Визначені основні переваги, які дає впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.
  • ВПЛИВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НА ПРОЦЕС ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

   Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V.; Штанько, О.В.; Штанько, О.В.; Shtanko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі аналізується вплив формалізації вимог до процедури тестування програмного забезпечення на її кінцеву якість. Визначають типові помилки, які впливають на якість формалізації вимог та визначається до яких наслідків ...
  • ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВЯЗКУ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

   Воробйова, О.М.; Воробьева, Е.М.; Vorobiova, O.M.; Савицька, М.П.; Савицкая, М.П.; Savytska, M.P.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Розглядається можливість підвищення якісних показників роботи систем автоматичного управління віддаленими об’єктами за рахунок використання волоконно-оптичних каналів зв’язку з когерентним прийомом оптичних сигналів.
  • ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВЕРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ 

   Шатиков, Д.В.; Шатіков, Д.В.; Shatikov, D.V.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Рассматривается выбор оптимального варианта программного обеспечения для реализации сервера компьютерной телефонии. При решении задач выбора используется интегральный критерий сравнения альтернатив. Составление сравнительных ...
  • ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ З МАЛИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ 

   Драпей, В.В.; Драпей, В.В.; Drapei, V.V.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Експериментально досліджуються чутливість датчика магнітного поля на основі біполярного латерального транзистора з низьким споживанням енергії.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ТЕХНОЛОГІІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IOT) 

   Ільчук, А.О.; Ильчук, А.О.; Ilchuk, А.О.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Досліджуються уразливі місця технології вцілому, підходу до створення та программування речей за концепцією IoT, та конкретні технологічні упущення що несуть за собою потенційно небезпечні наслідки на всіх рівнях використання ...
  • ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 

   Вершинська, Г.О.; Вершинская, Г.О.; Vershynska, G.O.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Підвищення ефективності безпроводових мереж є актуальним. тому що вони широко використовуються. Підвищити їх ефективність можливо за рахунок більш ефективного використовування частотного спектру. Проведено порівняльний ...
  • ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В IP-МЕРЕЖАХ 

   Бойко, І.В.; Бойко, И.В.; Boiko, I.V.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглянуто основні проблеми захисту інформації в ІР-мережах, наведені найбільш поширені методи захисту інформації від несанкціонованого проникнення. Проведено аналіз переваг і недоліків цих методів захисту.
  • МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ 

   Галушка, В.М.; Галушка, В.М.; Halushka, V.M.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   У роботі аналізуються методи збільшення надійності сучасних технологій та мереж доступу.
  • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

   Ковальчук, А.О.; Ковальчук, А.О.; Kovalchuk, А.О.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   У роботі аналізуються особливості процесу проектування інформаційних систем автоматизації управління підприємством. Досліджується структура процесу проектування та формалізується стадія формування вимог.
  • ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАВАД І СПОТВОРЕНЬ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

   Воробйова, О.М.; Воробьева, Е.М.; Vorobiova, О.М.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
   Серед систем автоматичного управління важливе значення мають системи управління віддаленими технологічними об’єктами. Важливою умовою до виконання управління в таких системах є високі вимоги до завадостійкості обміну ...
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ WEB-СЕРВЕРІВ 

   Остапенко, В.О.; Остапенко, В.О.; Ostapenko, V.O.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проведено аналіз існуючих веб-серверів, розглянуті їх переваги та недоліки, запропонована оцінка кожного з них за показником середнього часу реакції та обраний найкращий варіант веб-серверу для встановлення програмного ...
  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В IP-МЕРЕЖАХ 

   Мендус, П.Л.; Мендус, П.Л.; Mendus, P.L.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто основні методи захисту інформації в ip-мережах. Проведено порівняльний аналіз їх переваг і недоліків.
  • РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

   Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Розглянути питання використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. Визначені основні переваги, які дає впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.
  • САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ» 

   Воробйова, О.М.; Воробьева, Е.М.; Vorobiova, O.M.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   У доповіді розглядаються питання, пов’язані з організацією самостійної роботи студентів як необхідною ланкою в отриманні нових знань, набутті навичок самостійного аналізу явищ та процесів, підсиленні наукових засад практичної ...
  • СИНТЕЗ КОРИГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

   Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V.; Смірнова, Е.С.; Смирнова, Э.С.; Smirnova, E.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Розглянуто оптимальний синтез коригувальних пристроїв систем автоматичного управління.
  • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 

   Палієнко, В.Г.; Палиенко, В.Г.; Paliienko, V.G.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Розглянути тенденції розвитку безпроводових мереж стандарту EEE 802.11. Очікувана в найближчі роки поява нових специфікацій стандарту дозволить скласти реальну конкуренцію стільниковим мережам в сегменті високошвидкісної ...
  • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЛІНГОВИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Лузін, Р.О.; Лузин, Р.О.; Luzin, R.O.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто недоліки та можливості вдосконалення білінгових систем телекомунікаційних послуг, а також шляхи побудови багатофункціональної білінгової системи, яка відповідає сучасним вимогам споживача.