Now showing items 1-20 of 27

  • АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

   Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (Національний технічний университет "Харківський політехнічний інститут", 2013)
   Розглядаються показники якості у загальній моделі життєвого циклу інформаційно-вимірювальної системи в цілому та її окремих компонентів. Показано, що показники повинні визначатися в технічному завданні згідно до діючих ...
  • АНАЛІЗ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗАМОВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ АНАЛІЗУВАННЯ СУЯ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА 

   Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A. (Інженерна академія України, Київське обласне відділення Інженерної академії України, Кіровоградський національний технічний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
   Розглянуті настанови щодо розглядання скарг в організаціях згідно вимог ДСТУ ISO 10002:2007, структура та процес розглядання скарг, а також важливість аналізу задоволеності замовників під час аналізування системи управління ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

   Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2014)
   В статті розглянуто суть інформаційних технологій, питання їх впровадження у вищі навчальні заклади та вплив від їх впровадження на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. В статье рассмотрено суть информационных ...
  • ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВУЗОВ С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНДАРТА ISO 29990 

   Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, А.А. (Інженерна академія України, Київське обласне відділення Інженерної академії України, Кіровоградський національний технічний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
   Рассмотрен новый стандарт ISO29990:2010, его цели и причины внедрения, а также преимущества от внедрения и сертификации системы управления качеством высшего учебного заведения в соответствии с требованиями ISO29990:2010.
  • TESTING OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE ON THE NATIONAL LEVEL 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2018)
   Проведено порiвняльний аналiз загальних вимог в документах та настановах мiжнародних та регiональних органiзацiй законодавчої метрологiї OIML i WELMEC щодо випробування програмного забезпечення (ПЗ) для засобiв вимiрювальної ...
  • TESTING OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE WITH THE PURPOSE OF CONFORMITY ASSESSMENT 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Гаман, В.В.; Гаман, В.В.; Gaman, V.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2019)
   Проведено аналіз нормативної бази з випробу¬вання програмного забезпечення (ПЗ) для засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на національному рівні з метою встановлення її придатності для здійснення оцінювання відповідності. ...
  • PECULIARITIES OF TESTING OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE IN UKRAINE 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (IFSA Publishing, Spain, 2019)
   The developed special SW testing methodology of measuring instruments software (MI SW) with taking into account all essential requirements of OIML document and WELMEC guidelines was presented. This methodology contains the ...
  • EVALUATION RESULTS OF TESTING OF THE MEASURING INSTRUMENTS SOFTWARE 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (IFSA Publishing, S.L., 2019)
   The developed special methodology of evaluation results of the testing of measuring instruments software (MI SW) with taking into account all essential requirements of OIML document and WELMEC guidelines was presented. ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПІРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2019)
   У статті подано порівняльний аналіз різних методів проектування, тестування і випробувань програмного забезпечення (ПЗ) різноманітного призначення. Для більш детального аналізу щодо застосування для проектування ПЗ обрано ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ V-МОДЕЛІ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ТА ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2019)
   У статті подано результати дослідження особливостей застосування V-моделі при розробленні та оцінюванні якості програмного забезпечення (ПЗ) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Проведено аналіз можливості застосування ...
  • QUALITY ASSESSMENT OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2019)
   Проведено порiвняльний аналiз результатiв оцiнювання вiдповiдностi програмного забезпечення (ПЗ) для засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ). Для порiвняльного оцiнювання обрано вiсiм ПЗ ЗВТ з вмонтованим та унiверсальним ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2020)
   У статті подано результати порівняльного аналізу для встановлення основних складових життєвого циклу програмного забезпечення (ПЗ) для засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Для цих досліджень використано як базові міжнародні ...
  • THE MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM-ORIENTED MEASURING INSTRUMENT 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (Національний науковий центр «Інститут метрології», 2021)
   Modern measuring instruments (MIs) are designed to obtain complete and reliable measuring information. To perform this important function, MIs must be of appropriate quality and must be reliably assessed. Using mathematical ...
  • MODELING OF THE PROCESS APPROACH TO THE LIFE CYCLE OF MEASURING INSTRUMENTS 

   Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B.; Волков, С.; Волков, С.; Volkov, S. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2021)
   The problem of increasing the reliability and competitiveness of products in all sectors of the national economy can be solved only on the basis of obtaining complete and reliable measurement information. This is facilitated ...
  • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Зіангірова, Л.Т.; Зиангирова, Л.Т.; Ziangirova, L.T.; Габер, В.С.; Габер, В.С.; Haber, V.S. (ДУІТЗ, 2021)
   Стаття присвячена питанням впливу інформаційних технологій на здоров’я та якість життя людей. За допомогою дослідження інформаційних технологій можна поліпшити здоров'я і якість життя людей. Інформаційні технології у ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОРТОВИХ СПОРУД З УРАХУВАННЯМ СТОНШЕННЯ СТІНОК КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

   Коломієць, Л.В.; Коломиец, Л.В.; Kolomiets, L.V.; Лимаренко, О.М.; Лимаренко, О.М.; Lymarenko, О.М.; Аніскін, А.; Анискин, А.; Aniskin, А.; Солдо, Б.; Солдо, Б.; Soldo, B. (ДУІТЗ, 2021)
   Портові споруди експлуатуються в умовах, складного просторового навантаження різної інтенсивності, а також в умовах, коли в несучій системі об’єкту відбувається стоншення стінок конструктивних елементів. В роботі розглянута ...
  • ОСНОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Паладі, О.С.; Палади, О.С.; Paladi, O.S. (ДУІТЗ, 2021)
   Енергетичний аудит є важливим інструментом для визначення заходів щодо підвищення енергоефективності та зменшення витрат на енергію. Визначаючи, скільки енергії використовується в яких сферах діяльності компанії, можна ...
  • АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, А.А.; Шевельова, І.О.; Шевелёва, И.О.; Shevelova, I.O.; Лясота, О.А.; Лясота, О.А.; Liasota, О.А. (ДУІТЗ, 2021)
   Стаття присвячена аналізу існуючих індикаторів визначення якості життя людей. Якість життя можна визначити, як комплексний показник того, наскільки добре люди живуть, наскільки вони матеріально спроможні в якому суспільстві, ...
  • СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – ЗДОБУВАЧІВ ТЕХНІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

   Сафонова, Є.П.; Сафонова, Е.П.; Safonova, Ye.P.; Сафонова, Н.В.; Сафонова, Н.В.; Safonova, N.V. (ДУІТЗ, 2021)
   Якісний освітній процес під час підготовки іноземних студентів забезпечується важливістю не тільки мовних особливостей комунікації, але й її невербальними складовими, оскільки в межах різних культур вони мають важливе місце ...
  • КОНТРОЛЬ ОСЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА АВТОШЛЯХАХ 

   Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A.; Кирилюк, Є.В.; Кирилюк, Е.В.; Kyryliuk, Ye.V.; Дмитрієва, А.С.; Дмитриева, А.С.; Dmytrieva, A.S. (ДУІТЗ, 2022)
   У даній статті розглянуто питання контролю осьового навантаження автомобільного транспорту на автошляхах. У зв’язку з тим, що останнім часом більшість перевізників та власників вантажних автомобілів стикаються з необхідністю ...