Recent Submissions

 • АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

  Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (Національний технічний университет "Харківський політехнічний інститут", 2013)
  Розглядаються показники якості у загальній моделі життєвого циклу інформаційно-вимірювальної системи в цілому та її окремих компонентів. Показано, що показники повинні визначатися в технічному завданні згідно до діючих ...
 • TESTING OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE ON THE NATIONAL LEVEL 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2018)
  Проведено порiвняльний аналiз загальних вимог в документах та настановах мiжнародних та регiональних органiзацiй законодавчої метрологiї OIML i WELMEC щодо випробування програмного забезпечення (ПЗ) для засобiв вимiрювальної ...
 • THE MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM-ORIENTED MEASURING INSTRUMENT 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (Національний науковий центр «Інститут метрології», 2021)
  Modern measuring instruments (MIs) are designed to obtain complete and reliable measuring information. To perform this important function, MIs must be of appropriate quality and must be reliably assessed. Using mathematical ...
 • EVALUATION RESULTS OF TESTING OF THE MEASURING INSTRUMENTS SOFTWARE 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (IFSA Publishing, S.L., 2019)
  The developed special methodology of evaluation results of the testing of measuring instruments software (MI SW) with taking into account all essential requirements of OIML document and WELMEC guidelines was presented. ...
 • PECULIARITIES OF TESTING OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE IN UKRAINE 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (IFSA Publishing, Spain, 2019)
  The developed special SW testing methodology of measuring instruments software (MI SW) with taking into account all essential requirements of OIML document and WELMEC guidelines was presented. This methodology contains the ...
 • TESTING OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE WITH THE PURPOSE OF CONFORMITY ASSESSMENT 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Гаман, В.В.; Гаман, В.В.; Gaman, V.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2019)
  Проведено аналіз нормативної бази з випробу¬вання програмного забезпечення (ПЗ) для засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на національному рівні з метою встановлення її придатності для здійснення оцінювання відповідності. ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

  Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2014)
  В статті розглянуто суть інформаційних технологій, питання їх впровадження у вищі навчальні заклади та вплив від їх впровадження на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. В статье рассмотрено суть информационных ...
 • АНАЛІЗ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗАМОВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ АНАЛІЗУВАННЯ СУЯ З БОКУ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА 

  Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, A.A. (Інженерна академія України, Київське обласне відділення Інженерної академії України, Кіровоградський національний технічний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
  Розглянуті настанови щодо розглядання скарг в організаціях згідно вимог ДСТУ ISO 10002:2007, структура та процес розглядання скарг, а також важливість аналізу задоволеності замовників під час аналізування системи управління ...
 • ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВУЗОВ С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНДАРТА ISO 29990 

  Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Габер, А.А.; Габер, А.А.; Haber, А.А. (Інженерна академія України, Київське обласне відділення Інженерної академії України, Кіровоградський національний технічний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014)
  Рассмотрен новый стандарт ISO29990:2010, его цели и причины внедрения, а также преимущества от внедрения и сертификации системы управления качеством высшего учебного заведения в соответствии с требованиями ISO29990:2010.
 • MODELING OF THE PROCESS APPROACH TO THE LIFE CYCLE OF MEASURING INSTRUMENTS 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B.; Волков, С.; Волков, С.; Volkov, S. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2021)
  The problem of increasing the reliability and competitiveness of products in all sectors of the national economy can be solved only on the basis of obtaining complete and reliable measurement information. This is facilitated ...
 • QUALITY ASSESSMENT OF MEASUREMENT INSTRUMENT SOFTWARE WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2019)
  Проведено порiвняльний аналiз результатiв оцiнювання вiдповiдностi програмного забезпечення (ПЗ) для засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ). Для порiвняльного оцiнювання обрано вiсiм ПЗ ЗВТ з вмонтованим та унiверсальним ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2020)
  У статті подано результати порівняльного аналізу для встановлення основних складових життєвого циклу програмного забезпечення (ПЗ) для засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Для цих досліджень використано як базові міжнародні ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПІРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2019)
  У статті подано порівняльний аналіз різних методів проектування, тестування і випробувань програмного забезпечення (ПЗ) різноманітного призначення. Для більш детального аналізу щодо застосування для проектування ПЗ обрано ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ V-МОДЕЛІ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ТА ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

  Величко, О.М.; Величко, О.Н.; Velychko, O.M.; Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Гордієнко, Т.Б.; Гордиенко, Т.Б.; Gordiyenko, T.B. (Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2019)
  У статті подано результати дослідження особливостей застосування V-моделі при розробленні та оцінюванні якості програмного забезпечення (ПЗ) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Проведено аналіз можливості застосування ...