Now showing items 1-20 of 61

  • DEVELOPING THE ARCHITECTURE OF INTEGRATED 5G MOBILE NETWORK BASED ON THE ADAPTATION OF LTE TECHNOLOGY 

   Tikhonov, V.I.; Тихонов, В.І.; Тихонов, В.И.; Nesterenko, S.A.; Нестеренко, С.А.; Нестеренко, С.А.; Babich, Yu.O.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Berezovsky, V.V.; Березовський, В.В.; Березовский, В.В. (НПП ЧП «Технологический Центр», 2017)
   Проведено аналіз різонерів для роботи з онтологічними базами знань з метою збільшення швидкодії цих баз. Запропоновано варіант рішення, в якому комбінуються переваги «tableau»-based і «hypertableau»-based різонерів. Проведено ...
  • IMPLEMENTATION OF MULTISERVICE SUBSCRIBER ACCESS BY IEEE 802.11g STANDART 

   Хаджиогло, Т.І.; Хаджиогло, Т.И.; Khadzhyohlo, T.I.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   In this article is considered the planning of the broadband wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standart. There is represented the calculation of economic factors of Wi-Fi network.
  • LONG-TERM MONITORING OF ROUTES UNAVAILABILITY FOR INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS 

   Babich, Yu.O.; Shulakova, К.S.; Бабіч, Ю.О.; Шулакова, К.С.; Бабич, Ю.О.; Шулакова, К.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   The article represents an approach to long-term monitoring of routes unavailability for information and communication networks based on the TCP/IP stack. The proposed approach allows the identification of the necessity ...
  • PLANNING OF BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS NETWORK ON STANDART 802.11g 

   Шумліна, Д.О.; Шумлина, Д.О.; Shumlina, D.O.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   In this article is considered the deployment of the wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standart on the example of the existed city. Also are performed researching and selecting of the necessary equipment and ...
  • PROVIDING BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS BASED ON THE IEEE 802.11g STANDART IN THE VILLAGE OF ZARYA SARATSKIY DISTRICT ODESSA REGION 

   Тропанець, Т.І.; Тропанец, Т.И.; Tropanets, T.I.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Ю.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   In this article are considered the providing of the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g standart in the village of Zarya, choosing of the necessary network equipment and technology, comparing the stable ...
  • TOPOLOGY OPTIMIZATION AND TRAFFIC ENGINEERING OF STANDART IEEE 802.11g/n 

   Воробієнко, І.С.; Воробиенко, И.С.; Vorobiienko, I.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   The task is to design IEEE 802.11 g/n network and estimate its performance characteristics after doing traffic engineering. Is aimed at planning IEEE 802.11 g/n network that operates according to the Triple Play Conception. ...
  • АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЛЯНКИ КАЛАНДРУВАННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЛІНОЛЕУМУ 

   Овчар, Н.Ю.; Овчар, Н.Ю.; Ovchar, N.Yu.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Для підприємств, що займаються виробництвом лінолеуму актуальною задачею є автоматизація та модернізація систем управління ділянкою каландрування, що покращить якість лінолеуму та дозволить підвищити економічну ефективність ...
  • АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ «БАНК ЧАСУ» ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

   Струцинська, О.Є.; Струцинская, О.Е.; Strutsynska, O.Ye.; Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   У роботі пропонується використовувати розповсюджені системи обміну послугами «Банк часу» для розподілення завдань між розробниками програмного забезпечення. Такий підхід може зробити роботу над програмним продуктом цілком ...
  • АНАЛIЗ ПОЛЯРИЗАЦIЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСIЇ В ОДНОМОДОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ 

   Іванова, Т.Б.; Иванова, Т.Б.; Ivanova, T.B.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Отримано формулу для розрахунку поляризаційної модової дисперсії в одномодовому оптичному волокні вигнутому за спіральною лінією.
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ДИСПЕРСІЇ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ 

   Черепінський, В.О.; Черепинский, В.О.; Cherepinskyi, V.O.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі проведено детальний аналіз методів компенсації основних видів дисперсії оптичних сигналів: хроматичної та поляризаційної модової. Особливу увагу зосереджено на порівнянні існуючих методів динамічної компенсації.
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ 

   Іванова, А.Б.; Иванова, А.Б.; Ivanova, A.B.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Проведено класифікацію та аналіз методів компенсації хроматичної дисперсії в оптичних волокнах.
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАФІКА У МУЛЬТИСЕРВІСНІЙ МЕРЕЖІ 

   Толмак, В.Є.; Толмак, В.Е.; Tolmak, V.Ye.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглядається порівняльний аналіз методик інженерії трафіку мережі широкосмугового абонентського доступу. Об’єктом дослідження буде абонентський трафік, який складається з трафіку послуг. Будуть визначатися значеня вимог ...
  • АНАЛІЗ ПРИЧИН СПОТВОРЕННЯ ОПТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ 

   Бойчук, С.І.; Бойчук, С.И.; Boichuk, S.I.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі проведено аналіз причин спотворення інформаційних імпульсів в оптичних волокнах. Показано залежність показника заломлення осердя оптичного волокна від величини потужності введеного випромінювання.
  • ВИЯВЛЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ТРЕНДІВ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ 

   Радченко, Д.С.; Радченко, Д.С.; Radchenko, D.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглядається можливість підвищення функціональності процесу моніторингу параметрів довгострокових трендів розподілення потоків в інформаційно-комунікаційних мережах шляхом імплементації функцій прогнозування моментів появ ...
  • ВПЛИВ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ВУЗЛА ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

   Ложковский, А.Г.; Бабич, Ю.О.; Lozhkovskyi, A.G.; Babich, Yu.O.; Ложковський, А.Г.; Бабіч, Ю.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В статті розглянуто вплив закону розподілу зміни швидкості передавання інформації під час сеансу зв’язку на розрахункове значення необхідної пропускної здатності широкосмугового вузла доступу. В статье рассматривается ...
  • ВПЛИВ ПРОТОКОЛІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇЇ КОЛИВАННЯ 

   Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P.; Шнайдер, А.С.; Шнайдер, А.С.; Shnaider, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Дослідження спрямоване на виявлення впливу застосованих в криптовалютах протоколів захисту інформації на формування вартості криптовалют і коливання їхньої вартості. Проводиться порівняння коливання вартості по відношенню ...
  • ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА МАТЕРІАЛЬНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ 

   Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (Хмельницький національний університет, 2015)
   Проведено аналіз залежностей питомої матеріальної дисперсії сигналу від довжини робочої хвилі сигналу для ступеневих оптичних волокон різних за хімічним складом серцевини та оболонки. Встановлено вплив легуючих домішок на ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У РОЗРОБЛЕННІ ІГРОВИХ БОТІВ 

   Трофименко, О.Г.; Трофименко, Е.Г.; Trofymenko, O.G.; Шиманський, Є.І.; Шиманский, Е.И.; Shymanskyi, Ye.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Розглянуто можливості запровадження методів машинного навчання в індустрії відеоігор. З’ясовано, що це дозволяє суттєво поліпшити продуктивність ігрового бота за рахунок покращення якості поведінки комп’ютерних агентів у ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ СПІРАЛЬНО ВИГНУТИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН 

   Горяйнов, К.Р.; Горяйнов, К.Р.; Horiainov, K.R.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Описано анізотропні властивості спірально вигнутих оптичних волокон на основі дослідження тензора діелектричних проникностей.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПЛАСТИКОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН 

   Лемещук, А.О.; Лемещук, А.О.; Lemeshchuk, A.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Багачук, Д.Г. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   В роботі проведено аналіз основних характеристик сучасних полімерних оптичних волокон та показана їх конкурентоспроможність у порівнянні з кварцовими волокнами. Показано класифікацію полімерних волокон та вказано можливі ...