Show simple item record

dc.contributor.authorТрофименко, О.Г.
dc.contributor.authorТрофименко, Е.Г.
dc.contributor.authorTrofymenko, O.G.
dc.contributor.authorБуката, Л.М.
dc.contributor.authorБуката, Л.Н.
dc.contributor.authorBukata, L.M.
dc.contributor.authorМалигіна, М.В.
dc.contributor.authorМалыгина, М.В.
dc.contributor.authorMalyhina, M.V.
dc.date.accessioned2021-05-27T10:58:41Z
dc.date.available2021-05-27T10:58:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3632
dc.descriptionТрофименко О.Г. Електронні засоби автоматизації документообігу. Робота в MS Word: методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт та самостійної роботи студентів / О.Г. Трофименко, Л.М. Буката, М.В. Малигіна. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 104 с.en_US
dc.description.abstractРозглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, включаючи опрацювання не лише текстової інформації, а й створення і форматування таблиць, графіків, математичних формул та графічних об'єктів. Містить вісім лабораторних робіт для інтенсивних занять, які виконуються у комп'ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Кожна з поданих робіт містить теоретичні відомості з детальним розглядом матеріалу. Надано індивідуальні контрольні питання для підготовки до практичних занять та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт. Для самостійної роботи студентів передбачено індивідуальне комплексне завдання. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних і практичних занять з дисциплін "Інформатика", "Економічна інформатика" та "Основи інформатики та обчислювальної техніки". Буде корисним для набуття знань і практичних навиків щодо використання текстового процесора MS Word, створення презентацій засобами MS PowerPoint та інших засобів MS Office для автоматизації документообігу.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectАвтоматизаціяen_US
dc.subjectДокументообігen_US
dc.subjectАвтоматизацияen_US
dc.subjectДокументооборотen_US
dc.subjectMS Worden_US
dc.subjectMS PowerPointen_US
dc.subjectMS Officeen_US
dc.titleЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ. РОБОТА В MS WORD: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВen_US
dc.title.alternativeELECTRONIC MEANS OF DOCUMENTATION AUTOMATION. WORK IN MS WORD: METHODICAL INSTRUCTIONS FOR LABORATORY AND PRACTICAL WORKS AND INDEPENDENT WORK OF STUDENTSen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record