Show simple item record

dc.contributor.authorЖаданова, Ю.О.
dc.contributor.authorЖаданова, Ю.А.
dc.contributor.authorZhadanova, Yu.O.
dc.contributor.authorБанкет, Н.В.
dc.contributor.authorБанкет, Н.В.
dc.contributor.authorBanket, N.V.
dc.date.accessioned2021-05-20T07:59:49Z
dc.date.available2021-05-20T07:59:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3609
dc.descriptionЖаданова Ю.О. Запровадження револьверного та контокорентного кредитування юридичних осіб в Україні / Ю.О. Жаданова, Н.В. Банкет // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014 р., м. Одеса. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014. – C. 158-160en_US
dc.description.abstractВ Законі України "Про банки та банківську діяльність" зазначено, що банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених цим Законом. Кредитні ресурси – це кошти, що є у розворядженні банків і використовуються ними для кредитних операцій. Банки не в змозі стабільно розвивати кредитні операції в умовах обмеженості ресурсної бази. Важливим чинником зміцнення ресурсної бази кредитування є оптимізація джерел формування кредитних ресурсів. Банк повинен сформувати найефективнішу комбінацію джерел коштів для створення своєї ресурсної бази. Переважна більшість кредитних ресурсів комерційних банків утворюється шляхом залучення коштів. Така структура джерел утворення кредитних ресурсів відповідає умовам ринкових відносин. Найдешевшим джерелом залучення коштів до комерційних банків є залишки коштів на розрахункових і поточних рахунках клієнтів. Принципи банківського кредитування (в широкому розумінні – принципи кредитування взагалі, що є єдиними для всіх форм кредиту) – це основні вихідні положення, на які спирається теорія і практика кредитного процесу. Ці вихідні положення обумовлені цілями та завданнями, що стоять перед банками, а також об'єктивними закономірностями розвитку і функціонування кредитних відносин. Кредитний процес вимагає від банків і всіх господарських суб'єктів чіткого дотримання принципів кредитування.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectРевольверне кредитуванняen_US
dc.subjectКонтокорентне кредитуванняen_US
dc.subjectРевольверное кредитованиеen_US
dc.subjectКонтокоррентные кредитованиеen_US
dc.subjectRevolving lendingen_US
dc.subjectOverdraft lendingen_US
dc.titleЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕВОЛЬВЕРНОГО ТА КОНТОКОРЕНТНГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІen_US
dc.title.alternativeВВЕДЕНИЕ РЕВОЛЬВЕРНОГО И КОНТОКОРЕНТНГО КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УКРАИНЕen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record