Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ РАДІОДОСТУПУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; Зінченко, Р.М.; Зинченко, Р.М.; Zinchenko, R.M.; Широкіх, Д.Р.; Широких, Д.Р.; Shyrokikh, D.R. (ДУІТЗ, 2022)
  Стаття присвячена підвищенню енергоефективності у стільниковій мережі, в умовах міста та враховуючи особливості антенних систем. Розглядаються питання пропускної здатності та енергетики радіолінії, з метою підвищення якості ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ РАДІОДОСТУПУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O.; Разгон, В.В.; Разгон, В.В.; Razgon, V.V.; Дикусар, О.О.; Дикусар, О.О.; Dykusar, О.О. (ДУІТЗ, 2021)
  Стаття присвячена аналізу методів підвищення ефективності стільникової мережі, в умовах міста та враховуючи вплив внутрішньосистемних завад. Розглядаються питання кількісної оцінки цих завад у стільникових мережах радіодоступу. ...
 • РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Златова, М.С.; Златова, М.С.; Zlatova, M.S.; науковий керівник – д.т.н., П.П. проф. Воробієнко (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Робота присвячена дослідженню надійності систем внутрішнього зв’язку для рухомих об’єктів. Розглянуто основні поняття теорії надійності, різні аспекти структурної надійності і моделі мереж зв'язку для вирішення завдань із ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ДЛЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

  Войтко, К.В.; Войтко, К.В.; Voitko, K.V.; науковий консультант – ст. викл. к.т.н. Баляр, В.Б. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено порівняльний аналіз програм для систем відеоспостереження, їх характеристики, програмні та апаратні вимоги.
 • ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖІ LTE-A 

  Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.А.; Makoveienko, D.O.; Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V. (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021)
  Актуальність. Зроблено пропозиції щодо можливості використання адаптивних антенних решіток для збільшення пропускної здатності у мережах мобільного зв’язку LTE-A та проаналізовано виграш від її використання у порівнянні ...
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ 

  Онищенко, В.І.; Онищенко, В.И.; Onyshchenko, V.I.; науковий керівник – д.т.н., проф. Воробієнко, П.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В рамках даної роботи розробка інформаційної інфраструктури для об'єктів готельного типу проведено формулювання переліку інформаційних послуг готелю.
 • АНАЛІЗ ПОТУЖНОСТІ СИГНАЛУ НА ВХОДІ ПРИЙМАЧА МОБІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ В МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ WI-FI 

  Цвентух, О.В.; Цвентух, О.В.; Tsventukh, O.V.; науковий керівник – к.т.н. доцент Рожновська, І.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Запропоновано спосіб аналізу залежності потужності сигналу на вході приймача мобільної станції, розташованої на межі чарунки, в умовах закритої радіотраси з урахуванням технічних характеристик обладнання точки доступу WI-FI ...
 • ОЦІНКА ЄМНОСТІ СТІЛЬНИКА МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ CDMA 

  Стеценко, В.С.; Стеценко, В.С.; Stetsenko, V.S.; Гречаник, М.В.; Гречаник, М.В.; Hrechanyk, M.V.; Галамо, Д.Г.; Галамо, Д.Г.; Halamo, D.G.; науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Вакарчук, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У даній роботі розглядаються питання щодо підвищення ємності стільникової мережі радіодоступу. Окрему увагу приділено мережі з багатостанційним кодовим доступом, оскільки саме така мережа має найбільшу ефективність ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ НОВІТНІХ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ СИСТЕМ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Смехов, Є.Г.; Смехов, Е.Г.; Smekhov, Ye.G.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; науковий керівник – Сукачов, Е.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядаються найбільш прогресивні технологічні рішення та розробки для четвертого та п'ятого поколінь стільникового зв'язку, такі як: системи MU-MIMO, схеми адаптивного формування променю діаграми спрямованості антен, та ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ В БЕЗПРОВОДОВІЙ МЕРЕЖІ WI-FI СТАНДАРТУ IEEE 802.11n 

  Мельник, М.В.; Мельник, М.В.; Melnyk, M.V.; науковий керівник – к.т.н., доц. Рожновська, І.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі проаналізовано та порівняно результати розрахунків рівнів сигналу Wi-Fi за рекомендацію Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) і мобільного додатку та дані рекомендації щодо їх використання при оцінці зон покриття.
 • АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕДАЧІ LTE-MIMO-РАДІОЛІНІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

  Литвиненко, Ю.О.; Литвиненко, Ю.О.; Lytvynenko, Yu.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Рожновська, І.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Запропоновано аналітичний вираз, що визначає коефіцієнт передачі МІМО-радіолінії з урахуванням електродинамічних параметрів каналу. Запропонований вираз може бути використаний для електродинамічного аналізу МІМО-радіолінії, ...
 • АНАЛІЗ ЗАВАДОВОГО СТАНУ У МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Грішина, О.В.; Гришина, О.В.; Hrishyna, O.V.; Малюга, І.О.; Малюга, И.О.; Maliuha, I.O.; Мутомб, К.А.; Мутомб, К.А.; Mutomb, K.A.; науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Вакарчук, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В даній роботі представлений аналіз впливу завадостійкості у мережі радіодоступу стільникового зв'язку третього покоління. Обговорюються проблеми при проектуванні мереж радіодоступу з рухомими об'єктами в умовах міської ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АНТЕННИХ СИСТЕМ ДЛЯ МІМО КАНАЛУ В МЕРЕЖАХ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Бурцев, С.В.; Бурцев, С.В.; Burtsev, S.V.; Рожновська, І.Ю.; Рожновская, И.Ю.; Rozhnovska, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Потреба мобільних абонентів у постійному збільшенні швидкості передачі даних обумовлює розвиток сучасних технологій безпровідного зв'язку, який нерозривно пов'язаний з вдосконаленням існуючих та побудовою нових мереж ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫ С УЧЕТОМ ДИФРАКЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОКАНАЛА 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Оптимизируются поляризационные характеристики антенны во взаимосвязи с дифракционными параметрами радиоканала с целью получения максимальной и минимальной наводимой мощности в приемной антенне.
 • VISUALIZATION OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN FEKO 

  Рябих, А.; Рябых, А.; Ryabykh, А.; scientific adviser – doc., c.t.s. Rozhnovskiy, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  The main goal of this work – to show how it is possible to visualize the electromagnetic field. The occurrence of electromagnetic field is considered using specialized software. In the following text different types of ...
 • CHARACTERISTICS OF VIBRATOR ARRAYS DIRECTIVITY ON HARMONICS OF MAIN FREQUENCY 

  Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tsaliev, Т.А.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Antenna patterns representing dependences of the directivity factor (DF) on angular coordinates for arrays formed from Yagi-Uda aerials are considered and discussed. The results of computer modelling are based on the ...
 • FEATURES OF USE COLOR TRANSFORMATIONS IN MATLAB 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V. (Національний авіаційний університет, 2019)
  Modern progress of technology is integral with the use of visualization controls, show of the results of operation or diagnosis. The scope of application of visualization tools is the widest military applications to medical, ...
 • MODERN COLOR APPEARANCE MODELS AS A COMPONENT OF VIDEO TECHNOLOGIES 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  A comparative analysis of the CIECAM02 and CIECAM16 color appearance models is given in terms of their use for research, development and performance evaluation of applications for various purposes, including the assessment ...
 • АНАЛІЗ РАДІОЗАВАД ВІД ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ДІАПАЗОНАХ ДВЧ ТА УВЧ 

  Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveenko, D.O.; Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, 2021)
  В роботі наведено модель для визначення електромагнітних завад від повітряних ліній електропередач (ПЛЕ) на системи радіозв’язку, що працюють в смугах частот вище 30 МГц. Проведено моделювання та отримані значення напруженості ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СОГЛАСУЮЩИХ ЦЕПЕЙ РАССЧИТАННЫХ НА ЧАСТОТУ 433 МГц 

  Таран, А.П.; Таран, А.П.; Taran, A.P.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V. (Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, 2021)
  В этой работе пойдет речь о высокочастотных усилителей выходных каскадов радиопередатчиков и радиоприемников. Представлены основные характеристики метод построения усилителей. In this paper, we will talk about high-frequency ...

View more