Show simple item record

dc.contributor.authorProkop, Y.V.
dc.contributor.authorTrofymenko, O.G.
dc.contributor.authorKapustin, M.М.
dc.contributor.authorПрокоп, Ю.В.
dc.contributor.authorТрофименко, О.Г.
dc.contributor.authorКапустін, М.М.
dc.contributor.authorПрокоп, Ю.В.
dc.contributor.authorТрофименко, Е.Г.
dc.contributor.authorКапустин, М.М.
dc.date.accessioned2019-02-14T08:39:49Z
dc.date.available2019-02-14T08:39:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2518-7147
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/2053
dc.descriptionProkop Y.V. A study of software development tools that are required in the job market in Ukraine and in the world / Y.V. Prokop, O.G. Trofymenko, M.М. Kapustin // Proceedings of the O.S. Popov ONAT. – 2018. – № 2. – Р. 101-108en_US
dc.description.abstractThe article investigates the direction of modern web and software development. The works of domestic and foreign scientists devoted to the study of prospective directions of IT development are analyzed. It is revealed that the existing IT ratings detect global trends, but almost never highlight the specifics of the Ukrainian job market. That is why, as well as taking into account that the reviews of IT trends are rapidly becoming obsolete, the authors of the article set the goal to analyze the actual trends of network and software development in Ukraine and the world. Analysis of indices that was done by well-known consulting and IT companies (PYPL, TIOBE, GitHub and StackOverflow) has allowed the identification of the trends that will have the most significant impact on the IT industry in the future. Such trends include the use of cloud technologies, the use of large data, the introduction of visual and voice search services, the widespread use of artificial intelligence (AI) technologies and Internet of Things (IoT) technology. As a result of the monitoring of the modern job market, the authors of the article, taking into account the data obtained by other researchers, created a rating of used and demanded programming languages in Ukraine and worldwide. It has been found that JavaScript, Java, Python, C# and C++ are the most popular languages in the world today. Some differences between the tendencies in the use of programming languages in Ukraine and other countries are found. Thus, in Ukraine, development of web applications is more popular and in demand compared to the Western countries. That is why Ukrainian developers prefer JavaScript and PHP. At the same time, developers in other countries often use Java and Python programming languages. The most popular front-end frameworks for JavaScript are AngularJS, Node.js and React. These tools will be relevant in the nearest future. У статті досліджуються напрями розвитку сучасних веб-технологій і програмного забезпечення. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячених вивченню перспективних напрямів розвитку ІТ. З’ясовано, що наявні рейтинги у сфері ІТ виявляють загальносвітові тренди, але майже не висвітлюють специфіку українського ринку праці. Саме тому, а також зважаючи на те, що огляди трендів у сфері ІТ швидко стають застарілими, автори статті поставили мету провести аналіз актуальних трендів мережевого та програмного забезпечення в Україні та світі. Аналіз індексів, зроблених відомими консалтинговими та ІТ компаніями (PYPL, TIOBE, GitHub і StackOverflow), дозволяє визначити тенденції, які чинитимуть найбільш істотний вплив на ІТ- галузь у майбутньому. Такими трендами є застосування хмарних технологій, використання великих даних, впровадження сервісів візуального та голосового пошуку, повсюдне поширення технологій штучного інтелекту (AI) та технологій інтернету речей (IoT). В результаті моніторингу сучасного ринку праці авторами статті, враховуючи результати, отримані іншими дослідниками, було створено рейтинг використовуваних і затребуваних у найближчому майбутньому мов програмування в Україні та в усьому світі. Виявлено, що найбільш популярними мовами у світі нині є JavaScript, Java, Python, C# та C++. З’ясовано певні відмінності між трендами у використанні мов програмування в Україні та в інших країнах. Так, в Україні, порівняно із західними країнами, більш популярний і затребуваний розвиток веб-додатків. Саме тому українські розробники надають перевагу мовам JavaScript та PHP. У той самий час розробники в інших країнах здебільшого використовують мови програмування Java та Python. Найбільш затребуваними фреймворками JavaScript нині є AngularJS, Node.js і React. Саме ці інформаційні технології та засоби розробки програмного забезпечення будуть актуальними в майбутньому. В статье исследуются направления развития современных веб-технологий и программного обеспечения. Анализируются популярные запросы клиентов относительно программного обеспечения, рейтинг языков программирования и фреймворков. Установлено, что наиболее востребованы задачи связаны с машинным обучением и облачными технологиями. В результате мониторинга современного рынка труда авторами статьи, учитывая индексы, представленные известными IT компаниями (PYPL, TIOBE, GitHub и StackOverflow), и результаты, полученные другими исследователями, был создан рейтинг используемых и востребованных в ближайшем будущем языков программирования. Выявлено, что наиболее популярными языками являются JavaScript, Java, Python, C# и C++. Изучены различия между трендами в использовании языков программирования в Украине и в других странах. В Украине по сравнению с западными странами более популярно развитие веб-приложений. Поэтому украинские разработчики предпочитают использовать JavaScript и PHP. В то же время разработчики в других странах в основном используют Java и Python. Наиболее востребованными фреймворками JavaScript являются AngularJS, Node.js и React.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectSoftwareen_US
dc.subjectIT trendsen_US
dc.subjectProgramming languagesen_US
dc.subjectJavaScripten_US
dc.subjectPythonen_US
dc.subjectPHPen_US
dc.subjectFrameworken_US
dc.subjectJob marketen_US
dc.subjectПрограмне забезпеченняen_US
dc.subjectІТ трендиen_US
dc.subjectМови програмуванняen_US
dc.subjectФреймворкen_US
dc.subjectРинок праціen_US
dc.subjectПрограммное обеспечениеen_US
dc.subjectИТ трендыen_US
dc.subjectЯзыки программированияen_US
dc.subjectФреймворкen_US
dc.subjectРынок трудаen_US
dc.titleA STUDY OF SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS THAT ARE REQUIRED IN THE JOB MARKET IN UKRAINE AND THE WORLDen_US
dc.title.alternativeВИЯВЛЕННЯ ЗАТРЕБУВАНИХ НА РИНКУ ПРАЦІ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІen_US
dc.title.alternativeВЫЯВЛЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ И МИРЕen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record