Recent Submissions

 • ОБҐРУНТУВАННЯ ДОРЕЧНОСТІ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІТ-ГАЛУЗІ У ВИШАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ІТ-ПРАЦІ 

  Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Сформовано та проаналізовано рейтинг мов програмування на українському ринку ІТ-праці. Обґрунтовано доцільність вибору мов програмування у навчальному процесі у вишах.
 • КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІТ-ПОЧАТКІВЦІВ 

  Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V.; Трофименко, О.Г.; Трофименко, Е.Г.; Trofymenko, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Проведено дослідження вимог до першої мови програмування, що вивчається в університетах IT-студентами. Відповідно до цих вимог проаналізовано критерії вибору початкової мови програмування серед найбільш затребуваних. ...
 • СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

  Леонов, Ю.Г.; Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G.; Глазунова, Л.В.; Глазунова, Л.В.; Hlazunova, L.V.; Кузнєцов, В.Д.; Кузнецов, В.Д.; Kuznietsov, V.D.; Швайко, І.Г.; Швайко, И.Г.; Shvaiko, I.G.; Буката, Л.М.; Буката, Л.Н.; Bukata, L.M.; Ніколаєнко, С.В.; Николаенко, С.В.; Nikolaienko, S.V.; Шаповаленко, В.А.; Шаповаленко, В.А.; Shapovalenko, V.A.; Ясинський, В.В.; Ясинский, В.В.; Yasynskyi, V.V.; Петренко, Н.А.; Петренко, Н.А.; Petrenko, N.A.; Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V.; Северин, Н.В.; Северин, Н.В.; Severyn, N.V.; Антоненко, А.С.; Антоненко, А.С.; Antonenko, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Сборник задач содержит варианты задач разного уровня сложности по всем разделам информатики и предназначен для использования студентами всех специальностей для выполнения лабораторных, комплексных и домашних заданий. Цель ...
 • ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ НА ЕОМ. МОДУЛЬ 2. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  Шаповаленко, В.А.; Шаповаленко, В.А.; Shapovalenko, V.A.; Буката, Л.М.; Буката, Л.Н.; Bukata, L.M.; Трофименко, О.Г.; Трофименко, Е.Г.; Trofymenko, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Містить короткі теоретичні відомості про методи розв’язування інженерних і наукових задач з використанням чисельних методів. У даній частині вказівок подано методи й алгоритми розв’язування задач апроксимації, інтерполяції, ...
 • ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ НА ЕОМ. МОДУЛЬ 1. ЧИСЕЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ, ХАРАКТЕРИСТИК МАТРИЦЬ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА СИСТЕМ РІВНЯНЬ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

  Шаповаленко, В.А.; Шаповаленко, В.А.; Shapovalenko, V.A.; Буката, Л.М.; Буката, Л.Н.; Bukata, L.M.; Трофименко, О.Г.; Трофименко, Е.Г.; Trofymenko, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Містить короткі теоретичні відомості щодо методів розв'язування інженерних та наукових задач з використовуванням чисельних методів. У даній частині посібника наведено методи, алгоритми та приклади програмування алгоритмічною ...
 • АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

  Глазунова, Л.В.; Глазунова, Л.В.; Hlazunova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості з понять і принципів створення та використання складних структур і алгоритмів. Згідно з навчальними планами дисциплін «Алгоритми та структури даних» та «Технології ...
 • ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING. METHODICAL INSTRUCTIONS FOR LABORATORY TRAINING AND EXERCISES. PART 2. STRUCTURED DATA PROGRAMMING 

  Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V.; Буката, Л.М.; Буката, Л.Н.; Bukata, L.M.; Трофименко, О.Г.; Трофименко, Е.Г.; Trofymenko, O.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  These instructions for laboratory training and exercises contain theoretical information with examples of programs in С++ and variants of individual problems. Methodical instructions will be useful for students of the ...
 • ANALYSIS AND SOFTWARE DEVELOPMENT FOR COMMUNICATION MODULES OF SMART HOME SYSTEMS 

  Пашинський, Я.І.; Пашинский, Я.И.; Pashynskyi, Ya.I.; Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  This paper discusses modern Smart Home systems, network communication between components (modules), main advantages and disadvantages as well as problems that may arise during system development.
 • DESIGN OF HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM OF LIBRARY AUTOMATIZATION 

  Zyonh, V.K.; Yasinska, O.Y.; Pantak, O.S.; Malakhov, Ye.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  The issue considers the hardware and software system for library automatization problem. The problem is to create library information system and to develop indication system for fast-searching of needed books. There were ...
 • A STUDY OF SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS THAT ARE REQUIRED IN THE JOB MARKET IN UKRAINE AND THE WORLD 

  Prokop, Y.V.; Trofymenko, O.G.; Kapustin, M.М.; Прокоп, Ю.В.; Трофименко, О.Г.; Капустін, М.М.; Прокоп, Ю.В.; Трофименко, Е.Г.; Капустин, М.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The article investigates the direction of modern web and software development. The works of domestic and foreign scientists devoted to the study of prospective directions of IT development are analyzed. It is revealed that ...
 • ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМА СОПРЯЖЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ГРИГОРЧУКА 

  Леонов, Ю.Г.; Шпинова, Е.Д.; Leonov, Yu.G.; Shpinova, E.D. (УНДІРТ, 2002)
  В работе впервые оценивается сложность алгоритма сопряженности элементов в первой группе Григорчука. В роботі вперше оцінюється складність алгоритму спряженості елементів в першій групі Григорчука. The bound of complexity ...
 • COMPUTER SCIENCE AS THE MASTER KEY FOR TRANSDISCIPLINARY EDUCATION: FROM ONE"S PRACTICAL TEACHING EXPERIENCE 

  Chepok, A.O.; Yevtushenko, N.I.; Чепок, А.О.; Евтушенко, Н.И. (Хмельницький національний університет, 2017)
  На основе своего многолетнего опыта преподавания информатики, физики и математики, а также на основе успешной совместной работы в профильных классах средней школы, авторы высказывают свое суждение о трансдисциплинарном ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КРРТ 

  Майкович, А.В.; Опотяк, Ю.В.; Maykovych, A.V.; Opotyak, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  У статті проведено аналіз стану мережі Львівської філії КРРТ, існуючого обладнання. Проаналізовано сучасні технології, розроблено засоби аналізу стану мережі передачі даних і забезпечення абонентського доступу до ...
 • ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

  Задерейко, А.В.; Троянский, А.В.; Логинова, Н.И.; Трофименко, Е.Г.; Задерейко, О.В.; Троянський, О.В.; Логінова, Н.І.; Трофименко, О.Г.; Zadereyko, A.V.; Troyanskiy, A.V.; Loginova, N.I.; Trofimenko, E.G. (Одеський національний політехнічний університет., 2017)
  В статье рассмотрены индивидуальные признаки цифровых оптоэлектронных устройств, которые позволяют выполнить их однозначную идентификацию по сформированным ими цифровым образам (цифровым изображениям). Проанализированы ...
 • ВЫБОР СИСТЕМ КООРДИНАТ ПРИ ЧИСЛЕННОМ ОПИСАНИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ОБОЛОЧКИ 

  Трегубова, И.А.; Трегубова, І.А.; Tregubova, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Предлагается методика выбора двух систем координат для автоматизированного задания координат узлов конечно-элементной модели оболочки, которая применяется, при последующих за эскизным, этапом проектирования. Пропонується ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

  Озарко, Е.С.; Опотяк, Ю.В.; Озарко, Є.С.; Опотяк, Ю.В.; Ozarko, E.S.; Opotyak, Yu.V. (Чернігівській державний технологичний університет, 2013)
  Досліджено взаємозв’язки параметрів особистісних характеристик персоналу, що визначаються за допомогою декіль- кох загальноприйнятих методик. Виявлений взаємозв’язок окремих параметрів може відігравати роль індикаторів ...
 • ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА 

  Озарко, Е.С.; Опотяк, Ю.В.; Челомбитько, В.В.; Озарко, Є.С.; Опотяк, Ю.В.; Челомбитько, В.В.; Ozarko, E.S.; Opotyak, Yu.V.; Chelombitko, V.V. (Харьков, 2014)
  Цель статьи состоит в определении и формулировании подхода к практическому учету личностных характеристик персонала в деятельности и принятии эффективных решений кадровой службой. Личностные характеристики определяют ...
 • О МАТРИЦАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 2-Х ГРУПП КАЛУЖНИНА 

  Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G. (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011)
  Рассматривается одна из важнейших конструкций в теории групп, позволяющая получать новые группы при помощи уже известных. Розглядається одна з найважливіших конструкцій в теорії груп, що дозволяє отримувати нові групи за ...
 • ТОЧНІ ТРИКУТНІ ЗОБРАЖЕННЯ Р-ГРУП КАЛУЖНІНА НАД ПОЛЕМ ИЗ Р ЕЛЕМЕНТІВ 

  Леонов, Ю.Г.; Leonov, Yu.G. (Прикарпатський національнийуніверситет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ., 2011)
  В роботі розглядаються точні трикутні зображення Р-групп Калужніна над полем із Р елементів В работе рассматриваются точные треугольные изображения Р-групп Калужнина над полем из Р элементов
 • АНАЛОГИИ ТИПА ПАРАДЕЙГМЫ В COMPUTER SCIENCE 

  Леоненко, Л.Л.; Leonenko, L.L. (Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2012)
  В философской логике сформулирован ряд эвристических правил, повышающих правомерность выводов типа парадейгмы. В статье обсуждаются логические проблемы, возникающие при формализации и алгоритмизации этих правил в системах ...

View more