Show simple item record

dc.contributor.authorStashuk, O.M.
dc.contributor.authorBahachuk, D.H.
dc.contributor.authorSlobodyanyuk, I.A.
dc.contributor.authorYurieva, О.V.
dc.contributor.authorСтащук, О.М.
dc.contributor.authorБагачук, Д.Г.
dc.contributor.authorСлободянюк, І.А.
dc.contributor.authorЮр’єва, О.В.
dc.contributor.authorСтащук, О.М.
dc.contributor.authorБагачук, Д.Г.
dc.contributor.authorСлободянюк, И.А.
dc.contributor.authorЮрьева, Е.В.
dc.date.accessioned2018-03-21T12:47:10Z
dc.date.available2018-03-21T12:47:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0131-8675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1462
dc.descriptionStaschuk О.M. Method of determining the length of the amplifying section by four-wave mixing for the line based on the standard fiber / О.М. Стащук та інщі // Наукові праці: періодичний науковий збірник. – ОНАЗ ім.О.С.Попова. - 2017. - Вип. 2. – С.39-47en_US
dc.description.abstractThe method for determining the length of the amplifying section limited by the four-wave mixing for the optical line based on the standard single-mode optical fiber, for the transmission system with the spectral sealing of the channels is developed. There obtained the equation for determining the length of the amplifying section of the fiber-optic transmission system, where the parameters of the transmitting optical module, parameters of the linear path of the transmission system and parameters of the quantum fiber optic amplifiers are related. The forms of this equation for different channels and for different intervals between channels are presented. The spectral characteristics of the difference between the levels of the gain of one quantum fiber optic amplifier and the noise power of one amplifier, which is counted on one optical channel, are determined. The dependence of the length of the amplifying section on the number of quantum fiber optic amplifiers for STM-16 and STM-64 transmission systems is established. Розроблено методику визначення довжини підсилювальної ділянки, обмеженої чотирихвильовим змішуванням для оптичної лінії на базі стандартного одномодового оптичного волокна для системи передачі зі спектральним ущільненням каналів. Отримано рівняння для визначення довжини підсилювальної ділянки волоконно-оптичної системи передачі, в якому пов’язані параметри передавального оптичного модуля, параметри лінійного тракту системи передачі та параметри квантового волоконно-оптичного підсилювача. Наведено форми даного рівняння для різної кількості каналів та для різного інтервалу між каналами. Визначено спектральні характеристики різниці рівнів коефіцієнта підсилення одного квантового волоконно-оптичного підсилювача та потужності шуму одного підсилювача, що перерахована на один оптичний канал. Встановлено залежність довжини підсилювальної ділянки від кількості квантових волоконно-оптичних підсилювачів для систем передачі рівня СТМ-16 та СТМ-64. Разработана методика определения длины усилительного участка, ограниченного четырехволновым смешиванием для оптической линии на базе стандартного одномодового оптического волокна для системы передачи со спектральным уплотнением каналов. Получено уравнение для определения длины усилительного участка волоконно-оптической системы передачи, в котором связаны параметры передающего оптического модуля, параметры линейного тракта системы передачи и параметры квантового волоконно-оптического усилителя. Приведены формы данного уравнения для различного количества каналов и для разного интервала между каналами. Определены спектральные характеристики разности уровней коэффициента усиления одного квантового волоконно-оптического усилителя и мощности шума одного усилителя, пересчи- танной на один оптический канал. Установлена зависимость длины усилительного участка от коли- чества квантовых волоконно-оптических усилителей для систем передачи уровня СТМ-16 и СТМ-64.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectOptical fibersen_US
dc.subjectFour-wave mixingen_US
dc.subjectQuantum fiber-optic amplifieren_US
dc.subjectAmplifying sectionen_US
dc.subjectОптичне волокноen_US
dc.subjectЧотирихвильове змішуванняen_US
dc.subjectКвантовий волоконно- оптичний підсилювачen_US
dc.subjectПідсилювальна ділянкаen_US
dc.subjectОптическое волокноen_US
dc.subjectЧетырехволновое смешиваниеen_US
dc.subjectКвантовый волоконно- оптический усилительen_US
dc.subjectУсилительный участокen_US
dc.titleMETHOD OF DETERMINING THE LENGTH OF THE AMPLIFYING SECTION BY FOUR-WAVE MIXING FOR THE LINE BASED ON THE STANDARD FIBERen_US
dc.title.alternativeМЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ПІДСИЛЮВАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ЧОТИРИХВИЛЬОВИМ ЗМІШУВАННЯМ ДЛЯ ЛІНІЇ НА БАЗІ SF ВОЛОКНАen_US
dc.title.alternativeМЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ УСИЛИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОМУ СМЕШИВАНИЮ ДЛЯ ЛИНИИ НА БАЗЕ SF ВОЛОКНАen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record