Show simple item record

dc.contributor.authorЗахарченко, М.В.
dc.contributor.authorГаджиєв, М.М.
dc.contributor.authorРадзімовський, Б.К.
dc.contributor.authorГорохов, Ю.С.
dc.contributor.authorШпак, Д.О.
dc.contributor.authorЗахарченко, Н.В.
dc.contributor.authorГаджиев, М.М.
dc.contributor.authorРадзимовский, Б.К.
dc.contributor.authorГорохов, Ю.С.
dc.contributor.authorШпак, Д.О.
dc.contributor.authorZakharchenko, N.V.
dc.contributor.authorGadzhuev, M.M.
dc.contributor.authorRadzimovskiy, B.K.
dc.contributor.authorGorohov, Yu.S.
dc.contributor.authorShpak, D.O.
dc.date.accessioned2017-12-18T09:16:40Z
dc.date.available2017-12-18T09:16:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1729-3774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1318
dc.descriptionЗахарченко М,В. Порівняння синдромних методів коригуючих блокових позиційних і таймерних кодів / М.В. Захарченко та інш. // Восточно-европейский журнал передовых технологий: международный наукометрический научный журнал. – НПП ЧП “Технологический ценр”. - 2014. - №2/9. - С. - 4-8en_US
dc.description.abstractНа основі статистичних даних якіс- них характеристик корегуючих блокових кодів позиційного і таймерного кодуван- ня перевірено умови належності кана- лів міської телефонної мережі (МТМ) до каналів моделі Гілберта. Сформульовані переваги та недоліки синдромних мето- дів виявлення та виправлення помилок при позиційному та таймерному кодуван- ні. Синтезовані алгоритми, забезпечуючі збільшення швидкості передачі при висо- кій якості На основе статистических данных качественных характеристик корректи- рующих блоковых кодов при позиционном кодировании и применении таймерных сигнальных конструкций проверены усло- вия их соответствия к каналам модели Гилберта. Сформулированы недостатки и преимущества синдромных методов коди- рования. Синтезированы алгоритмы, обе- спечивающие увеличение скорости пере- дачи при высоком качествеen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherНПП ЧП “Технологический ценр”en_US
dc.subjectТаймерні сигнальні конструкціїen_US
dc.subjectКодові словаen_US
dc.subjectСиндром не виправлення помилокen_US
dc.subjectПозиційне кодуванняen_US
dc.subjectТаймерные сигнальные конструкцииen_US
dc.subjectКодовые словаen_US
dc.subjectСиндромный метод исправления ошибокen_US
dc.subjectПозиционное кодированиеen_US
dc.titleПОРІВНЯННЯ СИНДРОМНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КОРИГУЮЧИХ БЛОКОВИХ ПОЗИЦІЙНИХ І ТАЙМЕРНИХ КОДІВen_US
dc.title.alternativeСРАВНЕНИЕ СИНДРОМНИХ МЕТОДОВ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ БЛОЧНЫХ ПОЗИЦИОННЫХ И ТАЙМЕРНЫХ КОДОВen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статті
    Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record