Now showing items 1-1 of 1

    • КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

      Зернова, С.П.; Унтилова, Д.М.; Бондаренко, О.М.; Зернова, С.Ф.; Унтилова, Д.М.; Бондаренко, Е.М.; Zernova, S.P.; Untilova, D.M.; Bondarenko, O.M. (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
      У статті досліджено роль кластерів в умовах децентралізації соціально-економічної системи України. Кластерна організація економіки регіонів є важливою ознакою їх інноваційного розвитку та умовою створення соціально-економічної ...