Now showing items 1-1 of 1

    • ОЦІНКА ДОСЯЖНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ СП ОГС З ВАРІЙОВАНИМ ЗАХИСНИМ ІНТЕРВАЛОМ 

      Алашрафзаде, Х.; Алашрафзаде, Х.; Alashrafzade, Kh.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
      В роботі оцінено досяжну системами передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу (ОГС УК) швидкість передавання по телефонних кабелях типу ТПП з урахуванням величини захисного інтервалу та потужності ...