Now showing items 1-1 of 1

    • ЗВ’ЯЗОК КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ З ЗАГАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 

      Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Аксентьєва, Т.В.; Аксентьева, Т.В.; Aksentieva, T.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
      Вступ. Процес глобалізації економіки обумовлює інтенсивний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між країнами світу і вимагає належного рівня розвитку національних транспортних систем, які є елементами інфраструктури ...