Now showing items 1-1 of 1

    • ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО МОВЛЕННЯ DRM/DRM+ 

      Афтений, Г.М.; Баляр, В.Б.; Afteniy, G.M.; Balyar, V.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
      У роботі висвітлено питання, що стосуються систем цифрового наземного звукового мов- лення в стандарті DRM/ DRM+, та представлено результати досліджень в напрямі визначення вимог по від- ношенню сигнал/ шум з детальним ...