Now showing items 1-2 of 2

  • АДАПТАЦІЯ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Андрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Крім удосконалення характеристик і конструкцій магістральних волоконно-оптичних кабелів не менш гостро постає задача створення методів передавання інформації в DWDM системах, які б забезпечували кращі енергетичні та ...
  • АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Адрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Основною концепцією розвитку інформаційних мереж нового покоління (NGN) є концепція побудови обладнання повністю оптичних транспортних мереж OTN (Optical Transport Network), яка дозволяє успішно поєднати надійність та ...