Now showing items 1-1 of 1

    • ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВІДЛІКОВИХ СИГНАЛІВ 

      Абдулаев, М.; Абдулаев, М.; Abdulaev, М.; Гусейнов, С.; Гусейнов, С.; Huseinov, S.; Штейников, М.В.; Штейников, М.В.; Shteinykov, М.В.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
      Синтезовано передатні функції каналів зв’язку оптимальні за критерієм максимальної концентрації енергії в часі їх імпульсної реакції.