DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ AMQP 

  Горовий, О.Є.; Горовой, О.Е.; Horovyi, O.Ye.; науковий керівник – к.т.н. доц. Флейта, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається протокол AMQP, його практичне застосування, переваги та недоліки, доцільність застосування в тій, чи іншій ситуації та найпоширеніші реалізації.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ДЛЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

  Войтко, К.В.; Войтко, К.В.; Voitko, K.V.; науковий консультант – ст. викл. к.т.н. Баляр, В.Б. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведено порівняльний аналіз програм для систем відеоспостереження, їх характеристики, програмні та апаратні вимоги.
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦШНОЇ МЕРЕЖІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ТИПУ 

  Василюк, К.В.; Василюк, К.В.; Vasyliuk, K.V.; науковий консультант – ст. викл. Шулакова, К.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі розглядаються способи вдосконалення інформаційної інфраструктури з метою підвищення ефективності роботи з урахуванням специфіки підприємства. Проаналізовані основні критерії ефективності роботи мережі. У якості ...
 • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ВІДБИТКАМИ ПАЛЬЦІВ 

  Ботезату, В.Г.; Ботезату, В.Г.; Botezatu, V.G.; Баштова, С.О.; Баштова, С.О.; Bashtova, S.O.; Льон, І.М.; Лён, И.М.; Lon, I.M.; науковий керівник – ст. викл. Лаврека, К.Д. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У роботі оцінюються функціональні можливості представлених на ринку систем біометричної ідентифікації за відбитками пальців, надаються рекомендації щодо їх застосування.
 • РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ТИПУ 

  Бальвинский, Д.Ю.; Бальвинский, Д.Ю.; Balvynskyi, D.Yu.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розглядається задача по розробленню веб-ресурсу організації торгівельного типу, однією з головних завдань якого є сприяння дистрибуції необхідного товару. Здійснюється аналіз методів пошукової оптимізації веб-ресурсу з ...

Просмотреть больше