DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАВМУЮЧИХ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 

  Сафонова, Н.В.; Сафонова, Н.В.; Safonova, N.V.; Михайленко, В.О.; Михайленко, В.О.; Mykhaylenko, V.O.; Філатова, Н.В.; Филатова, Н.В.; Filatova, N.V.; Сафонова, В.П.; Сафонова, В.П.; Safonova, V.P. (ДУІТЗ, 2022)
  Виклики останніх років життя української молоді: пандемія вірусної хвороби, реалії дистанційного навчання, заборони вільного спілкування та перебування в людних місцях, військова небезпека та тероризм з боку держави-агресора ...
 • СТВОРЕННЯ БАЗИ ОБЛІКУ ФАЛЬСИФІКАТОРІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСАД ЩОДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

  Грабовський, О.В.; Грабовский, О.В.; Hrabovskyi, O.V.; Литвиненко, Т.; Литвиненко, Т.; Lytvynenko, T. (ДУІТЗ, 2022)
  У статті розкриваються питання щодо необхідності ідентифікації фізичних та юридичних осіб які мають відношення та приймають безпосередню участь у створенні та розповсюджені фальсифікованої продукції яка ставить під загрозу ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ 

  Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarieva, T.G. (Національний університет "Одеська політехніка", 2022)
  Розглядається варіант удосконалення автоматичних систем керування режимом спалювання природного газу в якості палива для водогрійних котлів. Метою удосконалення є оптимізація співвідношення газ-повітря для підтримання ...
 • ОСОБЛИВОСТІ МОТИВОВАНОСТІ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

  Завалевська, О.В.; Завалевская, Е.В.; Zavalevska, O.V.; Веретенникова, В.П.; Веретенникова, В.П.; Veretennikova, V.P.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, O.A. (ДУІТЗ, 2021)
  У статті розглянуто питання виникнення та функціонування лексичних одиниць, що детермінуються, головним чином, необхідністю спілкування, пов’язані з процесами номінації. Наводяться приклади з англійської мови. Завдяки ...
 • МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ КРЕАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

  Булгару, Н.Б.; Булгару, Н.Б.; Bulharu, N.B.; Радіус, О.А.; Радиус, Е.А.; Radius, O.A. (ДУІТЗ, 2022)
  Ця стаття присвячена аналізу методичних прийомів креативного методу навчання, які дозволяють викладачу успішно розвивати критичне мислення. Було виявлено, що через інтеграцію креативного мислення у уроки іноземної мови ...

View more