DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O.; Маленька, К.; Маленькая, К.; Malenka, K. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
  Розглянуто інноваційні методи управління персоналом, їх переваги та недоліки, проаналізовано сучасні методи розвитку персоналу підприємства, що є одним з найважливіших завдань сучасного підприємства. Innovative methods of ...
 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ 

  Чукурна, О.П.; Чукурная, Е.П.; Chukurna, O.P.; Сноз, О.; Сноз, О.; Snoz, O. (Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2023)
  Розглянуто переваги і недоліки основних сучасних тенденцій розвитку цифрових інструментів у маркетингу. The advantages and disadvantages of the main modern trends in the development of digital tools in marketing arc considered.
 • «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ЩО САМООРГАНІЗУЄТЬСЯ» ЯК КОМПЛЕКС МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2023)
  Вступ. В статті із розгляду уявлень про концептуальні засади культури в інформаційному суспільства, що самоорганізується та його культури, звертається увага на специфічні виміри міжкультурної комунікації в контексті ...
 • «НООСФЕРНА» КОНЦЕПЦІЯ ЯК СИНТЕТИЧНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2022)
  У статті визначається, що на засадах розгляду концепту «Ноосфери» та розуміння в якості інформаційної системи-а фактично соціокультурної моделі із структурно-обумовленим розподіленням елементів, і проявляється. Актуальність ...
 • КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КООПЕРАЦІЯ СЕМІОТИЧНИХ ЗУСИЛЬ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (Видавничий дім "Інтернаука", 2022)
  В статті розкриваються особливості комунікації в суспільстві, спільноті та виявляються семіотичні виміри сучасної комунікативної взаємодії. Актуальність дослідження обумовлюється Новими формами та способами комунікації - ...

View more