DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дем'янчук, М.А.; Демьянчук, М.А.; Demianchuk, M.A. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє необхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з іншими ...
 • ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України", 2019)
  Обґрунтовано необхідність формування кадрового резерву, який би забезпечив сталий розвиток підприємства в умовах постійної зміни технологій. Запропоновано оновлений науково-прикладний підхід до розрахунку необхідного резерву ...
 • СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P. (Херсонський державний університет, 2015)
  Досліджено теоретичні аспекти стратегії управління послугами телекомунікаційних компаній в Україні: розглянуто підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділено її основні складові, визначено особливості та проблеми ...
 • МОТИВИ ТА ЦІЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Маслій, Н.Д.; Маслий, Н.Д.; Masliy, N.D. (Херсонський державний університет, 2015)
  У статті розглянуто теоретичні та методичні засади актуальних напрямків розвитку підприємств, регіонів, держави, які ґрунтуються на інтеграційній моделі розвитку національної економіки. На основі проведених досліджень ...
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАБЕЛЕЙ 

  Марченко, А.С.; Марченко, А.С.; Marchenko, A.S.; Тигарев, А.М.; Тігарєв, А.М.; Tigariev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Кабельная продукция используется по всему миру и является крайне востребованной. Производимые кабеля обязательно должны соответствовать государственным нормам, поэтому их производство должно работать максимально отлажено ...

View more